Ga naar de homepage

Accordion item is ingeklapt

Uw aanvraag dient u online in via onze website, op de pagina leerlingenvervoer. 

Accordion item is ingeklapt

Als we voor de nieuwe aanvraag bijlagen nodig hebben, dan vragen we hier tijdens het aanvraagproces om. Of het team leerlingenvervoer neemt contact met u op. 

Accordion item is ingeklapt

Beide ouders moeten een aanvraag indienen.

Accordion item is ingeklapt

Bij een verhuizing hebben we een nieuwe aanvraag nodig. 

Accordion item is ingeklapt

Als uw kind naar een andere school gaat, hebben we een nieuwe aanvraag nodig.

Accordion item is ingeklapt

Als de school van uw kind verhuist, hebben we een nieuwe aanvraag nodig. 

Accordion item is ingeklapt

Als u een andere voorziening voor uw kind wilt aanvragen, hebben wij een nieuwe aanvraag nodig. Het team leerlingenvervoer neemt contact met u op om aanvullende informatie op te vragen.

Accordion item is ingeklapt

Overige structurele wijzigingen kunt u schriftelijk doorgegeven aan het team leerlingenvervoer via e-mail loonopzand.llv@forseti.nl.
Geef duidelijk aan wat u wenst aan te passen en met ingang vanaf welke datum.

Accordion item is ingeklapt

Per 1 juli 2020 is het verplicht een ISO-gecertificeerde rolstoel te hebben om met de taxi(bus) te kunnen reizen. (Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar door een ronde gele sticker met het zwart haaksymbool.)

Moet uw kind tijdens de rit in de rolstoel vervoerd worden, dan moet de rolstoel voorzien zijn van deze sticker. Heeft de rolstoel deze sticker niet? Uw kind mag dan niet vervoerd worden en kan dan niet mee in het leerlingenvervoer. Heeft u vragen over de certificering en hoe dit zit met de rolstoel van uw kind? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de leverancier van de rolstoel.

Accordion item is ingeklapt

Klachten meldt u bij Regiovervoer Midden-Brabant via 0900 – 77 55 862 of llv@regiovervoermiddenbrabant.nl).