Logo Gemeente Loon op Zand

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, uw gezinssituatie of heeft u vragen over de opvoeding? De gemeente is verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders. Deze zorg is gratis.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen:

  • Het kinderdagverblijf of de school van uw kind. U kunt op school terecht bij iemand die u vertrouwt zoals de leerkracht, de intern begeleider, vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker.
  • Bij de huisarts kunt u terecht voor vragen over de gezondheid en het welzijn van uw kind.
  • Een verwijzing van de huisarts is in veel gevallen noodzakelijk.
  • Bij het wijkteam kunt u terecht voor ondersteuning en advies. Bijvoorbeeld voor training, individuele hulp of een cursus. [link naar samenwerkenaandewijk]
  • Maakt u zich zorgen over de lichamelijke of psychische veiligheid van uzelf, gezinsleden, familie of buurtgenoten? Neem dan contact op met Veilig Thuis Midden-Brabant.

Accordion item is ingeklapt

De jeugdconsulenten van de gemeente bespreken met u de hulpvraag en beoordelen of inzet van jeugdhulp noodzakelijk is. Soms is dit niet direct nodig. De jeugdconsulent bekijkt dan of er andere mogelijkheden zijn om u te helpen. De jeugdconsulenten zijn bereikbaar via het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg

Accordion item is ingeklapt

Door ziekte en vertrek binnen ons cluster jeugd en beperkte beschikbaarheid van professionele vervanging is er een wachtlijst bij onze vragen voor jeugdhulp ontstaan. Wij kunnen daarom niet meer garanderen dat we een aanmelding binnen 8 weken kunnen behandelen. Door de coronacrisis zitten veel kinderen thuis en nemen de complexere vraagstukken op jeugdhulp toe. De gemeente is druk bezig om extra consulenten tijdelijk in te huren en om vaste, nieuwe collega’s te werven.