Logo Gemeente Loon op Zand

Heeft u beperkingen waardoor u niet zelf het huishouden (gedeeltelijk of helemaal) kunt doen? Neem contact op met het Servicepunt Welzijn Wonen Zorg. Samen met u bekijken wij wat er precies niet meer lukt en gaan we op zoek naar praktische oplossingen. Misschien heeft u kinderen die iets kunnen doen? Of is er iemand anders in u omgeving die u graag helpt?

Vinden we geen praktische oplossingen? Dan bekijken we of er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijkheden zijn. U kunt dan kiezen uit enkele bedrijven die u komen helpen bij het poetsen. Dat wat u nog zelf kunt, blijft u zelf doen. Let op: u betaalt een eigen bijdrage voor deze hulp. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent deze bijdrage en int deze iedere maand.

Accordion item is ingeklapt
  • Een medewerker van de gemeente komt op huisbezoek
  • Tijdens het gesprek bekijkt de medewerker of u aanspraak kunt maken op hulp bij het huishouden
  • Dit is afhankelijk van de mogelijkheden in uw gezin en uw beperkingen
  • Natuurlijk mag u iemand uitnodigen om ook bij dit gesprek te zijn. Als u er prijs op stelt, kan de gemeente zorgen voor een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner
  • Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden bespreekt een medewerker van de gemeente van welke zorgaanbieder u gebruik wilt maken.

Een zorgaanbieder kiezen

U kiest zelf een zorgaanbieder: Actief Zorg of Tzorg. 

Accordion item is ingeklapt
  • De zorgaanbieder kijkt samen met u wat er nodig is om uw huis schoon en leefbaar te houden
  • Uw zorgaanbieder komt hiervoor thuis op gesprek. Tijdens dit gesprek kijkt de zorgaanbieder samen met u naar uw persoonlijke situatie
  • Het gaat om vragen als: Wat moet er gebeuren? Wat kan u nog zelf? Wat kan een zoon/dochter, partner, buurvrouw of vrijwilliger doen? Wat doet de zorgaanbieder?

Accordion item is ingeklapt
  • Als u een maatwerkvoorziening krijgt, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage .
  • Lees meer op de pagina eigen bijdrage

Accordion item is ingeklapt

De contactgegevens en de actuele telefonische bereikbaarheid van het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg kunt u vinden op de algemene pagina van het servicepunt.