Logo Gemeente Loon op Zand

Heeft u een aandoening of beperking waardoor u niet verder kunt lopen dan 100 meter? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart of -parkeerplaats. Bekijk onderstaande voorwaarden. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen? Neem dan contact op met het Servicepunt Welzijn Wonen en Zorg.

Accordion item is ingeklapt

 Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen voor een bestuurderskaart of een passagierskaart. De kosten voor de medische keuring, die u voorafgaand aan de aanvraag moet ondergaan, komen voor eigen rekening. Wanneer er een positief advies volgt uit de medische keuring kunt u bij het Servicepunt van de gemeente Loon op Zand een aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Aan het indienen van een aanvraag zijn legeskosten verbonden. Hieronder volgt nadere uitleg over het aanvraagproces.

Geldigheid en duur

De bestuurderskaart en de passagierskaart zijn persoonsgebonden. Afhankelijk van uw medische situatie wordt de kaart voor maximaal 5 jaar toegekend. De geldigheid van de kaart wordt per individu apart vastgesteld, op basis van de medische situatie. Op de toekenningsbrief en op de parkeerkaart zelf kunt u zien wanneer deze verloopt.  

Soorten kaarten

Bestuurderskaart

 • u heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 • u kunt hierdoor niet meer dan 100 meter aaneengesloten te voet overbruggen, ook niet met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een rollator, wandelstok of kruk;
 • u bent zelf de bestuurder van een motorvoertuig en bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Passagierskaart

 • u heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 • u bent continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder om zich van deur tot deur te kunnen verplaatsen;
 • u kunt niet meer dan 100 meter aaneengesloten te voet overbruggen, ook niet met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een rollator, wandelstok of kruk;
 • u bent ten gevolge van een aandoening of gebrek volledig rolstoelgebonden en uw beperkingen zijn langdurig van aard.

Parkeren

Met een parkeerkaart kunt u parkeren op  gehandicaptenparkeerplaatsen. U kan ook onbeperkt parkeren op plaatsen waarvoor anderen een beperkte parkeertijd geldt. 

Onafhankelijk medisch advies

Voordat u de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt indienen, moet u eerst een medische keuring ondergaan. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsarts van Oreon. Op de website van Oreon vindt u de contactgegevens. 

Kosten parkeerkaart

De kosten van het medisch advies bedragen  (€ 175,45 incl. BTW ) en moeten vooraf worden voldaan. Oreon stuurt u daarvoor een rekening. Deze kosten blijven ongeacht de uitslag van de keuring voor uw eigen rekening.

Afspraak maken

Via de rode knop bovenaan deze pagina, kunt u het aanvraagformulier medisch advies invullen. Dit formulier wordt rechtstreeks naar Oreon gestuurd. Een medewerker van Oreon neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

De keuring

Op basis van de keuring vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De arts kan twee soorten adviezen geven:

 • De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.
 • De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar). Het advies wordt door Oreon naar uw huisadres gestuurd. 

Aanvraag indienen

Wanneer u een positief medisch advies heeft ontvangen, kunt u contact op nemen met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. De consulent van het Servicepunt stuurt u een aanvraagformulier toe. Wanneer wij dit formulier retour hebben ontvangen, samen met een positief medisch advies van Oreon en een pasfoto, sturen wij u een nota toe met het verzoek de legeskosten te voldoen. Wanneer wij de leges hebben ontvangen is de aanvraag compleet.

Vervolgens wordt uw aanvraag binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld  en ontvangt u de beschikking. In die beschikking staat hoe en wanneer u de gehandicaptenparkeerkaart kunt ophalen.

Verlengen

Twee maanden voor afloop van de geldigheid van uw kaart kunt u bij het Servicepunt een verlenging aanvragen. Ook hiervoor moet u legeskosten betalen.

Of bij een verlenging wederom een medische keuring noodzakelijk wordt geacht, hangt af van het verloop van uw beperkingen. In de meeste situaties geeft de keuringsarts dit aan in het eerste medisch advies. 

Legesheffing

Voor het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart bent u, vanaf 1 januari 2020, conform de legesverordening 2020 (artikel 1.13 lid 1 tot en met 3), verplicht leges te betalen aan de gemeente Loon op Zand. De hoogte van de leges bedragen;

BeschrijvingLegestariefMax. duurGrondslag
Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart€ 137,455 jaarArt.1.13.1 legesverordening 2020
Verlengen gehandicaptenparkeerkaart€ 100,705 jaarArt.1.13.2 legesverordening 2020
Vervangen gehandicaptenparkeerkaart€ 150,705 jaarArt.1.13.3 legesverordening 2020

Accordion item is ingeklapt

Bestuurderskaart

U kunt deze kaart aanvragen als:  

 • u heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 • u kunt hierdoor niet meer dan 100 meter aaneengesloten te voet overbruggen, ook niet met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een rollator, wandelstok of kruk;
 • u bent zelf de bestuurder van een motorvoertuig en bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Passagierskaart

U kunt deze kaart aanvragen als:

 • u heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 • u bent continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder om zich van deur tot deur te kunnen verplaatsen;
 • u kunt niet meer dan 100 meter aaneengesloten te voet overbruggen, ook niet met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een rollator, wandelstok of kruk;
 • u bent ten gevolge van een aandoening of gebrek volledig rolstoelgebonden en uw beperkingen zijn langdurig van aard.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer uw kaart kwijt of gestolen is, dient u een Verklaring van vermissing op te halen bij de gemeente en in te vullen. Aangifte hiervan doen bij de politie is niet meer mogelijk. Aanvragen van een vervangende kaart is niet gratis. U betaalt, ongeacht oorzaak, € 150,70 (art. 1.13.3 legesverordening) voor vervanging van de parkeerkaart. Neem hiervoor contact op met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via 0416 - 289247 of per mail via servicepuntwwz@loonopzand.nl onder vermelding van 'Verklaring van vermissing parkeerkaart'.

Accordion item is ingeklapt

Een gehandicaptenparkeerplaats kunt u aanvragen wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager voor een gehandicaptenparkeerplaats moet in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder;
 • Op eigen terrein kan niet geparkeerd worden of parkeren op eigen terrein is ongeschikt gegeven de handicap (bijvoorbeeld een te smalle oprit);
 • De loopafstand is minder dan 50 meter of de vervoersbehoefte van de aanvrager is dusdanig dat een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats noodzakelijk is;
 • De verkeersveiligheid mag door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang komen.

Kosten parkeerplaats

De gehandicaptenparkeerplaats is niet gratis. Voor zowel de aanvraag en aanleg bent u verplicht leges te betalen. De leges moet u vooraf betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u deze kosten niet terug.

In de onderstaande tabel is een overzicht van de leges te vinden:

BeschrijvingLegestariefMax. duurGrondslag
Aanvraag van op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 269,20N.v.t.Art.1.13.4 legesverordening 2020
Aanleg van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 292,58N.v.t.Art.1.13.5 legesverordening 2020
Wijzigen van een kenteken/onderbord van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats€ 57,75N.v.t.Art.1.13.6 legesverordening 2020
Verplaatsen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 292,58N.v.t.Art.1.13.7 legesverordening 2020

Accordion item is ingeklapt

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. Op de algemene pagina van het servicepunt vindt u de contactgegevens en de telefonische bereikbaarheid.