Ga naar de homepage

Heeft u problemen met het hebben van een juiste daginvulling of weekritme? Bent u door uw beperkingen veel thuis en heeft uw partner behoefte om ontzien te worden in dagelijkse zorgtaken voor u? Dan kan dagbesteding u of uw partner helpen.

  Accordion item is ingeklapt

  Bijvoorbeeld:

  • koffieochtend in een buurthuis
  • bewegen (voor ouderen?) in een buurthuis
  • uitjes
  • cursussen (schilderen, mozaïeken, handwerken)
  • muziek(lessen)
  • kunst maken of bekijken
  • welzijnswerk / vrijwilligerswerk
  • mantelmatch café

  Accordion item is ingeklapt

  Kunt u door uw aandoening en / of beperkingen niet meedoen aan bovenstaande activiteiten? Of heeft u tijdens deze activiteiten speciale begeleiding nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor dagbesteding op grond van de Wmo.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor begeleiding van de gemeente, neem dan contact op met de gemeente via het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg.

  Na ontvangst van deze melding belt een medewerker van de gemeente u op om een afspraak te maken. Het doel van het gesprek is helder te krijgen welke u hulp u nodig hebt. We verkennen daarbij samen hoe dit ingevuld kan worden. Zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen? Kunt u de ondersteuning zelf betalen? Is er een regulier aanbod waar u gebruik van kan maken? Voor de problemen waarvoor geen oplossing is bekijken we of er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijkheden zijn.

  Accordion item is ingeklapt

  Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is. Wij raden u daarom aan het gesprek voor te bereiden. Als u het prettig vind dat kunt uw vragen of iemand bij het gesprek aanwezig is. Dat kan iemand zijn die vertrouwd voor u is, zoals een familielid of bekende. Het kan ook iemand zijn die veel van het onderwerp af weet, zoals een ouderenadviseur van de KBO of een cliëntondersteuner van MEE Brabant Noord.

  Accordion item is ingeklapt

  Krijgt u begeleiding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaalt u hiervan een deel zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl