Ga naar de homepage

Op zoek naar een vrijwilliger of naar vrijwilligerswerk? U kunt hiervoor terecht bij platform 'Loon op Zand voor elkaar!', ContourdeTwern en de Klussen en Dienstencentrale.

We zijn trots op de inzet van verenigingen en vrijwilligers(organisaties) voor de Loonse samenleving. De gemeente Loon op Zand wil vrijwillige steun van inwoners en maatschappelijke organisaties aan elkaar stimuleren, verbinden, ondersteunen, faciliteren en waarderen. Dat doen we onder andere door de inzet van het vrijwilligersplatform ‘Loon op Zand voor elkaar’.

Accordion item is ingeklapt

Op het vrijwilligersplatform van ‘Loon op Zand voor elkaar! kan iedereen, individueel of in een groep (vereniging, bedrijf, organisatie) zich als vrijwilliger aanbieden of om hulp van vrijwilligers vragen. De website helpt aanbieders en aanvragers hun wensen duidelijk uiteen te zetten. Mochten er toch vragen zijn of mocht het aanbod of de vraag van u en uw organisatie niet lijken te passen in de invulvelden, neem dan contact op met de mensen achter het platform.

Accordion item is ingeklapt

De VNG Vrijwilligersverzekering is een verzekering voor personen die in de gemeente Loon op Zand vrijwilligerswerk doen. Het gaat hierbij om mensen die onbetaald werkzaamheden verrichten. Werkzaamheden voor anderen en/of voor de samenleving.  De VNG Vrijwilligersverzekering is een zogenoemde secundaire verzekering. Een schade moet eerst ingediend worden bij de eigen lopende verzekeringen. Keren deze niet, of niet alles uit, dan kan de schade gemeld worden via de polis van de gemeente. Belangrijk is om de communicatie en correspondentie met de eigen verzekering over deze zaak dan goed te bewaren.  Onder de VNG Vrijwilligersverzekering vallen onder andere aansprakelijkheid, ongevallen, bestuursaansprakelijkheid en rechtsbijstand.  Neem voor meer informatie en bij schade contact op met ContourdeTwern via Sanne Staals (sannestaals@contourdetwern.nl).  

Accordion item is ingeklapt

Het team van Loonopzandvoorelkaar werkt in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Het platform is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Loon op Zand, ContourdeTwern en de wijkteams.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@loonopzandvoorelkaar.nl of bel naar 0416-289189 (vrijwilligerscoördinator Petra van Tilborg) of 0416-280280 (vrijwilligerspunt ContourdeTwern).