Ga naar de homepage

Bent u het overzicht over uw financiën kwijt? Lukt het niet alle betalingen op tijd te doen? Natuurlijk kunt u heel veel zelf regelen, maar de gemeente kan u ook helpen!  Wacht niet te lang, anders krijgt u wellicht te maken met schulden, die kunnen oplopen. En dat is niet nodig.

Kunt u hulp gebruiken bij uw geldzaken?

Accordion item is ingeklapt
  • Praat over uw problemen met iemand die u vertrouwt. Dan staat u niet langer alleen.
  • Zorg voor overzicht en begin met een huishoudboekje.
  • Maak een begroting. Kijk op de website van het Nibud.
  • Maak spaarpotjes of spaarrekeningen voor speciale doelen. Dan staat u nooit voor verrassingen.
  • Open de post! Anders staat straks ‘opeens’ de deurwaarder op de stoep.
  • Kom eens langs bij het ‘Loket Geldzaken’, per 7 september 2021 vrijwel iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in Wijkpunt Pannenhoef en Wijkpunt De Doelen. Hier kunt u vrijblijvend met een consulent praten over vrijwel alles wat met geld te maken heeft.
  • Schaam u niet. Er zijn heel veel mensen die wel eens financiële problemen hebben of hebben gehad, het kan iedereen overkomen.
  • Hou u niet groot. Kunt u iets niet betalen? Zeg gewoon eerlijk dat u het te duur vindt en dat u daar nu geen geld voor hebt. Vind een goedkoper alternatief.
  • Zelf je schulden regelen? Kijk op www.zelfjeschuldenregelen.nl

Accordion item is ingeklapt

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg) verplicht ons, de gemeente, samen te werken met partijen als woningverhuurders, water- en energiebedrijven en zorgverzekeraars. Zodra een inwoner bij één of meer van deze partijen een betalingsachterstand oploopt, krijgen onze consulenten een seintje. Dat kan voor hen aanleiding zijn contact met u op te nemen.

Het overkomt meer mensen – grijp de uitgestoken hand en voorkom dat een kleine achterstand een levensgroot probleem wordt. Laat u helpen!

Onze consulenten zijn Agnes Roeling (06-25642645) en Ilse de Man (06- 50128705). Ze zijn tijdens kantooruren op hun mobiele nummer te bereiken. Hun hulp is gratis en niet verplicht. U bepaalt altijd zelf of u hulp wilt.

Uiteraard gaan we heel zorgvuldig met uw gegevens om.

 

Accordion item is ingeklapt

De gemeente kan u op verschillende manieren ondersteunen bij uw geldzorgen. Misschien zijn enkele tips voor u al genoeg. Een kennismakingsgesprek met een medewerker kan ook. Samen met u bekijken we uw situatie. Ontvangt u alles waar u recht op heeft? Zijn uw inkomsten en uitgaven in evenwicht of kunt u nog verder bezuinigen en zo ja, hoe dan? Op die manier krijgt u weer overzicht over uw inkomsten en uitgaven en meer grip op uw geld.

Als uw geldzorgen te groot zijn, dan is een schuldregeling soms nodig. De gemeente werkt hiervoor samen met de Kredietbank Nederland. Deze hulp is gratis.

Wacht vooral niet te lang met het bespreekbaar maken van uw geldzorgen. Hoe eerder u hulp zoekt, hoe makkelijker het is problemen te voorkomen of op te lossen. Wilt u meer weten over onze hulp bij geldzorgen of een afspraak maken? Bel of mail dan met het Servicepunt Welzijn Wonen en Zorg.