housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering is een verzekering voor personen die in de gemeente Loon op Zand vrijwilligerswerk doen. Het gaat hierbij om mensen die onbetaald werkzaamheden verrichten. Werkzaamheden voor anderen en/of voor de samenleving.  De VNG Vrijwilligersverzekering is een zogenoemde secundaire verzekering. Een schade moet eerst ingediend worden bij de eigen lopende verzekeringen. Keren deze niet, of niet alles uit, dan kan de schade gemeld worden via de polis van de gemeente. Belangrijk is om de communicatie en correspondentie met de eigen verzekering over deze zaak dan goed te bewaren.  Onder de VNG Vrijwilligersverzekering vallen onder andere aansprakelijkheid, ongevallen, bestuursaansprakelijkheid en rechtsbijstand.  Neem voor meer informatie en bij schade contact op met ContourdeTwern via Sanne Staals (sannestaals@contourdetwern.nl).  

mill-tailormade association-rosy