housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement zijn eens in de vijf jaar. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig. Dit hangt af van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor één Europees orgaan. Lees meer over de verkiezing van  het Europees Parlement op de website van de Kiesraad.

U bepaalt zelf bij welk stembureau in de gemeente Loon op Zand u stemt. De stembureaus zijn donderdag 23 mei open van 07:30 uur – 21:00 uur. Dit zijn de stembureaus:

De Moer

 • 't Maoske, Middelstraat 24

Kaatsheuvel

 • Het Klavier, Anton Pieckplein 1
 • Gezondheidscentrum Rozet, Wilhelminaplein 41
 • De Gildenbond, Mgr. Völkerstraat 3
 • Park Vossenberg Kapel 1, Antoniusstraat 1
 • Park Vossenberg Kapel 2, Antoniusstraat 1
 • Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1
 • De Touwladder, Hei-akker 34
 • Crossroads, Dreefseweg 80

Loon op Zand

 • De Venloene, De Venloene 1
 • De Wetering, Weteringplein 1
 • Residentie Molenwijck, Molenwijck 1

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het document mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U bent verplicht uw identiteitsbewijs te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. 

Kunt u tijdens de verkiezingen van 23 mei 2019 niet naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen. Dat kan op twee manieren: u vult de achterkant van uw stempas in of u vraagt een schriftelijke volmacht aan. Aanvragen van een schriftelijke volmacht kan met het formulier: Verzoek schriftelijke volmacht.

Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief. Dat kunt u regelen via de gemeente Den Haag.

Wilt u voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente stemmen dan gemeente Loon op Zand? Dat kan. Daarvoor heeft u een kiezerspas nodig. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing.  U kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u uw kiezerspas en identiteitsdocument aan het stembureau.

Aanvragen kiezerspas

 • Schriftelijke aanvraag: een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Zie Kieswet art. K 6. Heeft u al een stempas in huis? Stuur uw stempas dan mee bij uw verzoek. Open het formulier: Verzoek aanvraag kiezerspas .
 • Mondelinge aanvraag: een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag vóór de stemming om 12:00 uur persoonlijk bij de gemeente gedaan worden. U moet dan in persoon naar het gemeentehuis komen waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u uw stempas en vraagt u een kiezerspas aan. Woont u buiten Nederland? Dan kunt u een verzoek om met een kiezerspas te stemmen, indienen bij uw registratieverzoek als kiezer.

Bent u Europees burger en woont u in Nederland? Dan kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement op 23 mei. Als u niet in uw land van herkomst wilt stemmen maar in Nederland, dan registeert u zich met een Y 32 formulier (PDF) . Heeft u zich in het verleden al eens geregistreerd? Dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Formblatt Y 32: Erklärung zur Wahl zum Europäischen Parlament für Einwohner der Niederlande

Sie wohnen in den Niederlanden und besitzen die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union. In diesem Fall dürfen Sie selbst entscheiden, in welchem Land Sie an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen möchten. Mit das Formular erklären Sie, dass Sie in den Niederlanden an der Wahl teilnehmen möchten und nicht in Ihrem Herkunftsmitgliedstaat. Wenn Sie in Ihrem Herkunftsmitgliedstaat wählen möchten, brauchen Sie nichts zu tun. Sie können die cityhall-Telefonnummer 140161 kontaktieren, um das Formular bis zum 9 April 2019 zu beantragen.

Model Y 32: Declaration on voting for the European Parliament in the Netherlands

You live in the Netherlands and are a national of another European Union member state. This means you can choose in which country you vote for the European Parliament. You can use the form Y32 to declare that you vote in the Netherlands and not in your member state of origin. If you wish to vote in your country of origin, you don’t need to do anything for the Dutch authorities. You can contact cityhall telephone number 140161 to apply for the form until 9 April 2019. (notification: It’s only possible to apply for the form Y32 when you have the British nationality and the Brexit deal is off.)

Modèle Y 32: Déclaration de vote pour les élections européennes aux Pays-Bas

Vous résidez aux Pays-Bas et vous êtes citoyen(ne) d’un autre État membre de l’Union européenne. Dans ce cas, vous pouvez choisir le pays où voter pour les élections européennes. En remplissant ce formulaire, vous déclarez voter aux Pays-Bas et non dans votre État membre d’origine. Si vous voulez voter dans votre pays d’origine, vous n’avez rien à faire pour les autorités Néerlandaises. Vous pouvez contacter le numéro de téléphone de la mairie 140161 pour demander ce formulaire jusqu'au 9 Avril 2019.

mill-tailormade association-rosy