housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Provinciale Statenverkiezingen

 • U mag stemmen voor de Provinciale-Statenverkiezingen onder de volgende voorwaarden:
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U bent 18 jaar of ouder
 •  U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt

Waterschapsverkiezingen

 • U mag stemmen voor het algemeen bestuur van de waterschappen onder de volgende voorwaarden:
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU). Of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt

Stemmen met dementie

Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen bij verkiezingen, ook mensen met dementie. Zolang iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan dat. Bekijk de video voor meer informatie.

Op de stempassen staat het dichtstbijzijnde stembureau vermeld, maar u kan op elk willekeurig stembureau stemmen binnen de gemeente. Met uitzondering voor inwoners die in het gebied van waterschap De Dommel  wonen. U kunt dan uitsluitend bij stembureau De wetering, Weteringplein 1 te Loon op Zand stemmen voor de leden van bestuur van waterschap De Dommel. De stembureaus zijn 20 maart open van 07:30 uur – 21:00 uur. Dit zijn de stembureaus:

De Moer

 • 't Maoske, Middelstraat 24

Kaatsheuvel

 • Het Klavier, Anton Pieckplein 1
 • Gezondheidscentrum Rozet, Wilhelminaplein 41 
 • De Gildenbond, Mgr. Völkerstraat 3
 • De Vossenberg, Antoniusstraat 1
 • Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1 
 • De Touwladder, Hei-akker 34
 • Crossroads, Dreefseweg 80

Loon op Zand

 • De Venloene, De Venloene 1
 • De Wetering, Weteringplein 1
 • Residentie Molenwijck, Molenwijck 1

Openbare kennisgeving stemlokalen

Bekijk de openbare kennisgeving van de adressen van de stemlokalen: Openbare kennisgeving stemlokalen

Bent u kiesgerechtigd? Dan valt uiterlijk 6 maart uw stempas op uw deurmat. U ontvang een stempas voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. De stempas toont aan dat u kiesgerechtigd bent. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de stempas kwijt of is de stempas ernstig beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. U kunt tot uiterlijk 19 maart 2019 om 12:00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via 0416 - 289111. Vergeet niet om uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Na dit tijdstip kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?

Wilt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente dan uw eigen gemeente? Dit mag voor de Waterschapsverkiezingen, binnen de grenzen van het waterschap en voor de Provinciale Statenverkiezingen, binnen de provincie Noord-Brabant. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. U vraagt een kiezerspas aan door het bijbehorende formulier in te vullen en te verzenden aan de gemeente: verkiezingen@loonopzand.nl of adres: gemeente Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel.

Wilt u dat iemand anders voor u stemt?

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen op 20 maart? Dan kunt u iemand anders machtigen voor u te stemmen. Dit kunt u doen door het bijbehorende formulier in te vullen en te verzenden aan de gemeente: verkiezingen@loonopzand.nl of adres: gemeente Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U bent verplicht dit te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. Het document mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Een vreemdelingendocument of verblijfsdocument is ook een geldig identiteitsbewijs. Dit document mag niet verlopen zijn.  U bent verplicht uw identiteitsbewijs te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. 

Voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen staan op tien locaties binnen de gemeente Loon op Zand aanplakborden. De maximale grootte van een affiche/poster is A2 formaat.  We verzoeken u om uw affiches aan te sluiten bij de andere affiches en te beginnen vanaf de rand.

De Moer

 • Zijstraat (naast de kerk)

Kaatsheuvel

 • Ariënsplein t.o. Mgr. Völkerstraat
 • Bevrijdingsweg bij rotonde
 • hoek Erasstraat - Driestapelenstoel
 • Europalaan t.o. Bosschendael
 • Berndijksestraat  bij Prins Hendrikpark
 • Marktstraat bij rotonde (zijde Koningsdiep)

Loon op Zand

 • nabijheid hoek Ecliptica-Hydra
 • Ecliptica t.o. De Wetering
 • bij rotonde Kasteellaan t.o.v. ontsluiting N261

Meer informatie over de verkiezingen leest u op:

Of neem contact op met Team Verkiezingen via telefoonnummer 0416 – 289111 of stuur een e-mail naar: verkiezingen@loonopzand.nl

mill-tailormade association-rosy