Ga naar de homepage

Projectinhoud

In 2022 pleegt de gemeente Loon op Zand groot onderhoud aan de wegverharding van de Van Haestrechtstraat en Wielstraat over een lengte van circa 2,3 km. De werkzaamheden zijn:

  • Vervangen asfalt rijbaan;
  • Verbreden fietspaden en vervangen verharding;
  • Verbeteren wegaansluitingen, inritten en fietsoversteken;
  • Aanleg snelheidsremmende voorzieningen zoals drempels, versmallingen en plateaus;
  • Rooien en aanplanten bomen;
  • Overige bijkomende werkzaamheden.

Het tracé loopt vanaf de rotonde in de Tilburgseweg / Horst tot aan de bebouwde komgrens van de gemeente Waalwijk ter hoogte van Meerdijk. Ook het doodlopende stukje Wielstraat huisnummer 19-27 wordt meegenomen.  Zie onderstaande plattegrond:

Accordion item is ingeklapt

Hieronder treft u de uitgewerkte inrichtingstekeningen voor de nieuwe situatie.    

De voor het werk noodzakelijke verkeersmaatregelen (verkeersomleidingen) zijn met de gemeente Waalwijk en de Provincie Noord-Brabant afgestemd. Na de aanbesteding en opdrachtverlening van het werk stemmen we de verkeersomleidingen en bijbehorende werkfasering af met de uitvoeringsplanning van de aannemer.  Het kan dus zijn dat hier wijzigingen in optreden.

Accordion item is ingeklapt

Het ontwerp is verder uitgewerkt. Vervolgens is het Uitvoeringscontract opgesteld.

In week 11- 2022 vindt vervolgoverleg plaats met de nutsbedrijven. Na dit overleg hopen we het Uitvoeringscontract (bestek) spoedig te kunnen aanbesteden.

De uitvoeringswerkzaamheden staan gepland in de periode juni – december 2022.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt
FunctieNaamTelefoonnummer
ProjectleiderJoost Hermans0416 - 289111

Het kan natuurlijk zijn dat u vragen heeft. In dat geval kunt u deze vragen mailen naar het projectteam afdeling Infra van de gemeente Loon op Zand, e-mailadres: projectteam.infra@loonopzand.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Acquisitie over deze projectpagina wordt niet op prijs gesteld.