Ga naar de homepage

Projectinhoud

In 2022 pleegt de gemeente Loon op Zand groot onderhoud aan de wegverharding van de Van Haestrechtstraat en Wielstraat over een lengte van circa 2,3 km. De werkzaamheden zijn:

 • Vervangen asfalt rijbaan;
 • Verbreden fietspaden en vervangen verharding;
 • Verbeteren wegaansluitingen, inritten en fietsoversteken;
 • Aanleg snelheidsremmende voorzieningen zoals drempels, versmallingen en plateaus;
 • Rooien en aanplanten bomen;
 • Overige bijkomende werkzaamheden.

Het tracé loopt vanaf de rotonde in de Tilburgseweg / Horst tot aan de bebouwde komgrens van de gemeente Waalwijk ter hoogte van Meerdijk. Ook het doodlopende stukje Wielstraat huisnummer 19-27 wordt meegenomen.  Zie onderstaande plattegrond:

Accordion item is ingeklapt

Momenteel vindt overleg plaats met de nutsbedrijven en de gemeente Waalwijk i.v.m. de planning van de werkzaamheden en de in te stellen verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden.

In de maanden januari en februari van 2022 wordt het werk aanbesteed. Het werk staat voor uitvoering gepland in de periode april – december 2022. 

De exacte uitvoeringsplanning is nu nog niet bekend. Zodra de planning bekend is wordt dit bekend gemaakt.

Accordion item is ingeklapt

Hieronder treft u de ontwerptekeningen zoals het ontwerp nu is.  Na de digitale informatiemomenten op 20 en 22 december a.s. maken we het ontwerp definitief.

 • T01 - 1 Van Haestrechtstraat vanaf rotonde Kaatsheuvel
 • T01 - 2 Van Haestrechtstraat (blad 2)
 • T01 - 3 Van Haestrechtstraat (blad 3)
 • T01 - 4 Van Haestrechtstraat - Wielstraat (blad 4)
 • T01 - 5 Wielstraat
 • T01 - 6 Wielstraat (blad 6) aansluiting bij gemeente Waalwijk
 • T04 - 1 Dwarsprofielen

Accordion item is ingeklapt

Op 20 en 22 december 2021 houden we digitale informatiemomenten met de bewoners, ondernemers en belanghebbenden. Wegens RIVM-voorschriften komen we niet fysiek bij elkaar.

Op 15 november hebben de bewoners, de ondernemers en belanghebbenden hiervoor een uitnodiging per post ontvangen.  Bij deze brief is een vragenlijst gevoegd, met het verzoek deze vragenlijst voor 1 december a.s. te retourneren.

Accordion item is ingeklapt
FunctieNaamTelefoonnummerE-mailadres
ProjectleiderJoost Hermans0416 - 289111j.hermans@loonopzand.nl
ProjectassistentHeidi Zijlmans0416 - 289111h.zijlmans@loonopzand.nl

Het kan natuurlijk zijn dat u vragen heeft. In dat geval kunt u deze vragen mailen naar het projectteam afdeling Infra van de gemeente Loon op Zand, e-mailadres: projectteam.infra@loonopzand.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Acquisitie over deze projectpagina wordt niet op prijs gesteld.