Ga naar de homepage

Onderhoud aan de Moersedreef en Baan.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Loon op Zand voert onderhoudswerkzaamheden uit in de Moersedreef en Baan. In de Moersedreef wordt de bestaande asfaltverharding in z’n geheel opgebroken en vernieuwd. In de nieuwe situatie worden (rode) fietssuggestiestroken en snelheidsremmende voorzieningen aangebracht. In Baan wordt de asfaltverharding op een aantal locaties gerepareerd en krijgt de gehele weg een nieuwe asfalt-toplaag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer Infra uit ’s-Hertogenbosch.

Accordion item is ingeklapt

De werkzaamheden starten in de Moersedreef op maandag 26 juli 2021 en duren naar verwachting tot vrijdag 10 september 2021. Aansluitend worden de werkzaamheden in Baan uitgevoerd.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Er worden ter plaatse verkeersomleidingen ingesteld. De omgevingsmanager van aannemer Dura Vermeer Infra neemt met alle aanwonenden en aanliggende bedrijven contact op om de werkfasering en benodigde bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en percelen met elkaar af te stemmen.