Ga naar de homepage

Van Haestrechtstraat 17

Projectinhoud

De gemeenteraad van Loon op Zand stelde bij besluit van 20 november 1997 het bestemmingsplan “Buitengebied 1997” vast. In dit plan is voor het perceel van Haestrechtstraat 17 te Kaatsheuvel een agrarisch bouwvlak opgenomen. Nadien stelde de gemeenteraad op 15 december 2011 het bestemmingsplan “Buitengebied 2011” vast. Aanvankelijk was voor dit perceel opnieuw voorzien in een agrarisch bouwvlak. Door onbekende redenen is dat bouwvlak tijdens de procedure uit het plan weg gevallen en met de vaststelling van het bestemmingsplan dus niet als zodanig opgenomen. Met dit bestemmingsplan wordt deze omissie hersteld.

Accordion item is ingeklapt

De gemeeneraad stelde het bestemmingsplan op 8 juli 2021 vast. Na vaststelling van het bestemmingsplan is beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk.

Accordion item is ingeklapt

Martijn Prins, contactpersoon bestemmingsplan
Telefoonnummer: 0416 – 289049
E-mail: m.prins@loonopzand.nl