Ga naar de homepage

Bouw van hotels op de locatie aan de Horst in Kaatsheuvel. Het ontwikkelgebied ligt tussen de Duinlaan, de N261, de Europaweg en de Horst.

Accordion item is ingeklapt
  • Het voorontwerpbestemmingsplan lag vanaf 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 ter inzage.
  • Gedurende de inspraakperiode zijn 18 inspraakreacties en 5 vooroverlegreacties ingediend. De belangrijkste thema's zijn verkeer, massa en de behoefte aan hotelvoorzieningen. De initiatiefnemer is naar aanleiding hiervan aan de slag gegaan met de beantwoording van de inspraakreacties.
  • Zoals bekend heeft op 29 mei 2019 de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over de houdbaarheid van het PAS. Het hotelproject, als één van zovele projecten, ondervindt hier hinder van. De uitspraak betekent dat er nader onderzoek op het gebied van stikstof en de effecten daarvan moeten plaatsvinden. De uitwerking hiervan vraagt extra tijd en aandacht, waardoor het proces enigszins vertraagd wordt.

Accordion item is ingeklapt
ProjectleiderLonneke Lossie
Telefoonnummer0416 - 289 009
E-mailadresl.lossie@loonopzand.nl