Ga naar de homepage

Projectinhoud

Herinrichting van de Hei-akker, Vlonderakker en een gedeelte Bergakker

 • Deze straten krijgen twee riolen. Namelijk een riool voor het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) en een riool voor het vuile water.
 • Plaatsing nieuwe bomen en beplanting
 • Aanleggen veilige en meer opvallende schoolzones
 • Rode fietsstroken op de weg

 

Accordion item is ingeklapt
 • Uitwerken tekeningen tot bestek: 2020
 • Aanbesteding aannemer: 3e kwartaal 2020
 • Bomenkap bomen Hei-akker en Vlonderstraat: begin september 2020
 • Start uitvoering: in overleg met aannemer

Accordion item is ingeklapt

 De kapvergunning voor de bomen is op woensdag 9 oktober 2019  onherroepelijk geworden. Download de tekening van de bomen waarvoor de kapvergunning is verleend.

Accordion item is ingeklapt

Het college van Burgemeester en Wethouders stelde op 19 maart 2019 het definitieve ontwerp van het project Hei-akker vast. Het vastgestelde ontwerp is op details aangepast naar aanleiding van enkele opmerkingen tijdens de bewonersavond van 4 februari 2019.

Accordion item is ingeklapt

Voor een grotere boomsoort moet de groeiruimte ondergronds groot genoeg zijn. Bij de meeste bomen kunnen we de groeiruimte vergroten, waardoor we eventueel toch een grotere boomsoort (suikeresdoorn) kunnen plaatsen. Bekijk op de plattegrond om welke 17 bomen het precies gaat (B1 t/m B17).  De direct omwonenden ontvangen begin april een brief met meer informatie hierover.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Contactpersonen

 • Projectleider gemeente: Joost Hermans
 • Toezichthouder gemeente: Jeroen Jansen

  Bovenstaande contactpersonen zijn bereikbaar via projectteam.infra@loonopzand.nl en 0416 – 289111

  Acquisitie over deze projectpagina wordt niet op prijs gesteld.