Logo Gemeente Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand werkt aan een nieuw plan voor het openbaar groen, het Groenstructuurplan. Daarin beschrijft de gemeente hoe het groen eruit komt te zien.

Het doel van het Groenstructuurplan is:

  • de verbetering van de kwaliteit van het groen in de wijken
  • vergroening van de dorpscentra
  • optimalisatie van de toeristische toegang tot de dorpen.

In het plan staat:

In het groenstructuurplan staat de gemeentelijke ambitie voor het groen in de openbare ruimte.  We wijzen waardevolle groenstructuren en bomen aan en we maken afspraken over de wijze waarop we met het groen omgaan. In het groenstructuurplan staan geen maatregelen voor onderhoud. Die staan in onze beheerplannen.

Meedenken of volgen

Bij het opstellen van het plan betrekt de gemeente verschillende maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Daarna is inspraak mogelijk; als het Groenstructuurplan in concept gereed is.  Als u meer wilt weten over het proces, een vraag wilt stellen of iets wilt inbrengen dan kunt u terecht op de website van het project: www.groeninloonopzand.nl.