Ga naar de homepage

Het klimaat verandert en brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op onze leefomgeving worden steeds zichtbaarder. Door steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers.

Accordion item is ingeklapt

Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe en treffen ze meer mensen. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. Hiervoor moeten we onze CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met 50% en in 2050 zelfs met 95%. Naast de vermindering van CO2-uitstoot moeten we ook anders met onze energiebronnen omgaan.

Accordion item is ingeklapt

Alle regio’s in Nederland maken nu plannen over hoe en waar ze energie kunnen besparen. Waar ze duurzame energie met zon en wind kunnen opwekken. En welke mogelijkheden er zijn voor het verwarmen van onze huizen zonder aardgas.

Deze plannen komen allemaal samen in een zogenaamde RES, een Regionale Energie Strategie. In onze regio, Hart van Brabant, kijken we óók hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom heet de RES in de regio Hart van Brabant een REKS: een Regionale Energie- en Klimaat strategie.

Accordion item is ingeklapt

Op 4 maart 2021 is de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) op regioniveau vastgesteld. In dit zogenaamde REKS-bod staat onder andere welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied. En welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.

Tot 1 juli nemen ook de gemeenteraden van de negen gemeenten, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Zodra iedereen akkoord is, gaat de REKS na 1 juli richting de Rijksoverheid.

Daarmee start de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces waarbij ook inwoners en ondernemers nauw worden betrokken.

Accordion item is ingeklapt

Meer informatie over de REKS is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier is ook het REKS-bod te lezen.

Klik hier om de afbeelding te vergroten