Ga naar de homepage

De hoogte van de onroerend-zaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van het gebouw. Dit heet de waardering onroerende zaken (WOZ-waarde). De WOZ-waarde stelt de gemeente elk jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde vindt u terug op uw aanslag.

Accordion item is ingeklapt

In het taxatieverslag vindt u de onderbouwing van uw WOZ-waarde.  In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Vraag uw taxatieverslag op via belastingen@loonopzand.nl of 0416 - 289111.

Accordion item is ingeklapt

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Aarzel niet om ons te bellen of te e-mailen. We zijn bereikbaar 0416 - 289111 of per e-mail op belastingen@loonopzand.nl. U heeft hiervoor géén tussenpersoon nodig.

Lees meer over hoe u gratis bezwaar kunt maken

Accordion item is ingeklapt

De Onroerende-zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. 
De tarieven van de Onroerende-zaakbelasting vindt u op de pagina leges en tarieven onder het kopje Verhuizen, wonen en belastingen.