Ga naar de homepage

Onroerende-zaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning (zoals bedrijfspand of stuk grond) heeft.

Accordion item is ingeklapt

De tarieven van de onroerende-zaakbelasting staan op de pagina leges en tarieven.

Accordion item is ingeklapt

Onroerende-zaakbelasting (OZB) betaalt u voor het gehele jaar. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is, betaalt de OZB. Als u na 1 januari verhuist of uw pand verkoopt, heeft u geen recht op teruggaaf of vermindering. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.