Ga naar de homepage

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit geldt dan voor 75% van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (alleen de eerste hond).

Accordion item is ingeklapt

Neem voor het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen telefonisch contact op met het Zorgloket.

Accordion item is ingeklapt

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van uw waterschapsbelastingen. De gemeente meldt dit aan het waterschap. U hoeft hier dan zelf niets voor te doen.