Ga naar de homepage

Als hondenbezitter betaalt u hondenbelasting. Meld uw hond binnen 14 dagen na aanschaf aan.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

De tarieven van de hondenbelasting staan op de pagina leges en tarieven.

Accordion item is ingeklapt

Meld uw hond binnen zes weken af. De belasting stopt  vanaf uw melding. 

Afmelden hond als:

 •  u verhuist naar een andere gemeente
 • de hond overlijdt. Neem dan een bewijs of verklaring mee van een dierenarts, asiel of crematorium
 • de hond niet meer in uw bezit is. Neem dan een ondertekende verklaring mee van de nieuwe eigenaar waarin staat dat hij of zij de nieuwe eigenaar van de hond is.

Accordion item is ingeklapt

Er geldt een vrijstelling voor:

 • blindengeleidehonden
 • gehandicaptenhonden
 • politiehonden
 • honden in een asiel
 • honden tot 3 maanden bij hun moeder
 • honden die in opleiding zijn tot gehandicaptenhond

Accordion item is ingeklapt

U betaalt de hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslagbiljet.

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand gelden regels over het uitlaten van honden. Op 4 februari 2016 stelde de gemeenteraad een nieuw hondenbeleid vast. Bekijk het hondenbeleid en de folder 'Een hond? Leuk en gezond!

Toelichting hondenbeleid

Plattegronden voorzieningen; losloopvelden en hondentoiletten

Het college besloot op 16 februari 2016 om de locaties van losloopvelden en hondentoiletten aan te wijzen in de wijken. Voor het bepalen van de locaties gebruikt de gemeente richtlijnen uit het hondenbeleid. U kunt op onderstaande plattegronden de voorzieningen bekijken.

Denk mee!

Is er nog geen losloopveld of hondentoilet in uw omgeving? Dan kunt u samen met minimaal 5 andere hondenbezitters uit de buurt een verzoek indienen bij de gemeente. Voorwaarden zijn wel dat u een locatie op het oog hebt, er geen andere uitlaatplekken in de buurt zijn en er geen bezwaar is vanuit de buurt.  U kunt dit melden via het online formulier.

Overlast melden

 • Heeft u overlast van hondenpoep?
 • Of is er iets mis met een hondenuitlaatplaats?
 • Deze en andere meldingen over honden, hondenpoep en de uitlaatplaatsen kunt u online doorgeven. Open het online formulier.

Contact

Heeft u vragen over het hondenbeleid of over het uitlaten van honden? Stuur uw vraag per e-mail naar: info@loonopzand.nl.