Ga naar de homepage

Als hondenbezitter betaalt u hondenbelasting. Meld uw hond binnen 14 dagen na aanschaf aan. De kosten van hondenbelasting vindt u op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Accordion item is ingeklapt

Meld uw hond binnen zes weken af. Doe dit via Belastingsamenwerking West-Brabant. De belasting stopt vanaf uw melding. 

Afmelden hond als:

  • U verhuist naar een andere gemeente
  • De hond overlijdt. Neem dan een bewijs of verklaring mee van een dierenarts, asiel of crematorium
  • De hond niet meer in uw bezit is. Neem dan een ondertekende verklaring mee van de nieuwe eigenaar waarin staat dat hij of zij de nieuwe eigenaar van de hond is.

Accordion item is ingeklapt

De tarieven van de hondenbelasting vindt u op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand gelden regels over het uitlaten van honden. Op 4 februari 2016 stelde de gemeenteraad een nieuw hondenbeleid vast. Het hondenbeleid en de plattegronden voor de hondenuitlaatvoorzieningen kunt u hier vinden.

Toelichting hondenbeleid

  • Met dit hondenbeleid wil de gemeente overlast van honden voorkomen en zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.
  • In het beleid staan onder andere regels over het uitlaten van honden en de uitlaatvoorzieningen in de gemeente.
  • Wij zorgen ook voor nieuwe voorzieningen.

Plattegronden voorzieningen; losloopvelden en hondentoiletten

Het college besloot op 16 februari 2016 om de locaties van losloopvelden en hondentoiletten aan te wijzen in de wijken. Voor het bepalen van de locaties gebruikt de gemeente richtlijnen uit het hondenbeleid.

Contact

Heeft u vragen over het hondenbeleid of over het uitlaten van honden? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@loonopzand.nl of bel naar 0416 - 289111.