Ga naar de homepage

Via de website MijnOverheid heeft u toegang tot al uw persoonlijke gegevens van verschillende overheidsinstanties. Hier geeft u zelf aan of en van welke organisaties u uw post digitaal wilt ontvangen. Aanmelden en inloggen gaat op een veilige manier met uw DigiD.

Aanslagen digitaal ontvangen?

U kunt uw aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen via de berichtenbox in MijnOverheid. U regelt dit makkelijk zelf op de website van mijn overheid. Zet hiervoor het vinkje bij onze gemeente aan in de lijst met organisaties. U ontvangt uw aanslagen dan niet meer per post.

Aanslagen toch niet (meer) digitaal ontvangen?

Ontvangt u uw aanslagen momenteel digitaal maar wilt u dit niet meer? Ook dit regelt u makkelijk via de website van MijnOverheid. Zet hier het vinkje uit bij onze gemeente en u ontvangt de volgende aanslagen weer per post.