housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Brief: automatische incasso retour Midwolde

Onlangs ontvingen alle inwoners een brief met machtigingskaart per post. De machtigingskaart stuurt u met de retourenvelop naar Midwolde. Hier is het bedrijf gevestigd dat voor de gemeente de automatische incasso’s verwerkt. Vul de bijgevoegde machtigingskaart in en stuur deze met de retourenvelop vóór 18 januari 2018 terug. Het eerste termijnbedrag schrijven we eind maart 2018 af, nadat u de aanslag ontvangen heeft. 

Wat er verandert

U ontving jaarlijks in februari een aanslagbiljet van de gemeente voor de WOZ, OZB en hondenbelasting (indien van toepassing). Daarnaast ontving u een voorschotrekening van Brabant Water voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u eind februari één aanslagbiljet van de gemeente voor de WOZ, OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting.

Wat dit voor u betekent

Door deze verandering is het totaalbedrag op het aanslagbiljet van de gemeente hoger. De rekening van Brabant Water wordt hierdoor natuurlijk lager. U hoeft dit bedrag niet in één keer te betalen. U kunt kiezen voor betaling in 10 maandelijkse termijnen via automatische incasso. Als u dat wilt, is het noodzakelijk dat u een machtiging aan de gemeente geeft. Gebruikt u het automatische incasso niet? Dan moet u zelf het totale aanslagbedrag in twee termijnen (binnen drie maanden) betalen.

Contact en informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de brief? Stuur dan een e-mail naar: info@loonopzand.nl onder vermelding van 'automatisch incasso'. Voor dringende vragen kunt u ook bellen met 0416-289111.

mill-tailormade association-rosy