housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Toekomstagenda

Op 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de Toekomstagenda van Loon op Zand vast. De toekomstmakers werkten maanden lang hard aan het dynamische document dat richting geeft aan de toekomstplannen van de gemeente.

Toekomstagenda
Facebookgroep Toekomstagenda

Tijdens een inspirerende slotbijeenkomst presenteerden gisteravond verschillende groepen hun ideeën voor de Toekomstagenda van onze gemeente.  Download de presentaties van de groepen:

In een Toekomstagenda staat  in welke richting de gemeente zich de komende jaren moet ontwikkelen. In het geval van de gemeente Loon op Zand gaat het om een agenda tot ongeveer 2030, De onderwerpen die op deze agenda komen te staan, worden bepaald door burgers. De agenda geeft niet alleen richting, maar er komen ook concrete projecten in te staan die helpen het doel te halen. Zo kan er bijvoorbeeld in komen te staan dat de gemeente duurzamer moet worden, maar ook voorbeelden van hoe dat dan gerealiseerd kan worden.

Alle inwoners van de gemeente Loon op Zand zijn van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van hun gemeente. De deelnemers gaan in groepen van ongeveer tien personen aan de slag. Alle groepen maken in eerste instantie hun eigen Toekomstagenda. Uiteindelijk worden de afzonderlijke agenda’s door de deelnemers samengevoegd tot één Toekomstagenda, dé Toekomstagenda voor Loon op Zand. Bij het maken van de toekomstagenda’s worden de groepen ondersteund door de gemeente.

Op 23 oktober verdeelden de eerste vijftig inwoners die meedoen aan de ontwikkeling van de Toekomstagenda zich over zeven groepen. Op 27 november presenteren de groepen de eerste versie van hun ideeën. Daarna werken ze die uit tot begin februari en presenteren zij hun eigen toekomstagenda’s. In de weken daarna maken (vertegenwoordigers van) de teams er één Toekomstagenda van die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In maart of april neemt de raad een besluit over dé Toekomstagenda.

De Toekomstagenda die door de inwoners wordt gemaakt, wordt een zeer invloedrijk document. Alle plannen die de gemeente de komende jaren heeft moeten worden afgestemd op de Toekomstagenda.

Op 27 november presenteerden 60 inwoners, verdeeld over acht groepen, hun eerste ideeën over de toekomst van Loon op Zand in partycentrum ’t Maoske in De Moer. Ook wisselden de toekomstdenkers veel ideeën uit en zochten zij verdere samenwerking met elkaar.

Download de presentaties van de groepen:

mill-tailormade association-rosy