housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Voor het aanvragen van een subsidie maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Welk formulier u moet gebruiken is afhankelijk van de vraag waarvoor u subsidie aanvraagt. In elk formulier is aangegeven welke documenten naast het aanvraagformulier aan ons overlegd moeten worden. Staat het gewenste aanvraagformulier er niet bij, gebruik dan het algemene aanvraagformulier subsidie. Vul het aanvraagformulier vaststelling in als u al subsidie ontvangt, welke later verantwoord moet worden.

Aanvraagformulier 

De Algemene subsidieverordening bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Alle verenigingen, stichtingen, clubs, (maatschappelijke) organisaties of personen die van de gemeente subsidie ontvangen, hebben te maken met de Algemene subsidieverordening. 

Op 28 maart 2019 stelde de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019 vast. Deze is op 10 april 2019 officieel bekend gemaakt en is in werking getreden. Lees meer op de pagina 'Subsidieverordening'.

Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De gemeente heeft hiervoor het evenementenstimuleringsfonds.  Met dit fonds stimuleren we de organisatie van evenementen en nieuwe initiatieven.  Open de pagina van het evenementenstimuleringsfonds

Bent u een stichting of vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van maatschappelijk welzijn, kunst & cultuur, educatie en/of jeugd- en jongeren? Dan vraagt u bij de gemeente een welzijnssubsidie aan. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees meer op de pagina Welzijnssubsidie.

De gemeenteraad besloot  in 2014  een budget voor samenlevingsinitiatieven in te stellen. Dit budget is bedoeld om een initiatief vanuit de samenleving dat in de opstartfase zit, een (financieel) steuntje in de rug te geven. Het is daarbij de bedoeling dat het initiatief daarna op eigen benen kan staan.

Voorwaarden & criteria

 1. er is sprake van een nieuwe activiteit;
 2. deze nieuwe activiteit versterkt de samenleving en daarmee de sociale cohesie. Het moet een initiatief zijn ván inwoners vόόr inwoners;
 3. het moet leiden tot een activiteit die in de toekomst op andere wijze(n) kan worden gefinancierd of mogelijk wordt gemaakt. De subsidie uit het budget samenlevingsinitiatieven is slechts eenmalig;

Bij de beoordeling van de aanvraag worden de volgende zaken eveneens meegenomen:

 1.  of het een commercieel initiatief is;
 2. er vindt een afweging plaats in de verhouding tussen de investering en de hoeveelheid inwoners die hiervan profijt hebben en
 3. er wordt getoetst op misbruik van de regeling.

Meer informatie en contact

Heeft u een idee voor een nieuwe activiteit en u wilt voor een subsidie samenlevingsinitiatief in aanmerking komen? Dan kunt u het beste een afspraak maken met Mark van den Boogaard. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail m.vandenboogaard@loonopzand.nl

Aanvragen

Wilt u subsidie voor een samenlevingsinitiatief aanvragen? Kruis dan in het aanvraagformulier subsidie de optie ‘incidentele subsidie’ aan. 

Om het sporten in onze gemeente te bevorderen en de sportbeoefening van de jeugd in het bijzonder, kent de gemeente Loon op Zand de Subsidieregeling Sport. Onderdeel van deze regeling is de jeugdsportsubsidieregeling. Deze kunt u namens de sportvereniging aanvragen voor uw jeugdleden.

Meer informatie

Lees meer over de subsidieregeling op de website 'regelgeving.overheid. Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met Astrid van Gastel of Joyce de Weijer via het telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail a.vangastel@loonopzand.nl of j.deweijer@loonopzand.nl.

Aanvragen

Vul het formulier in om de jeugdsportsubsidie aan te vragen.    

 

 

Heeft uw vereniging of stichting een jubileum te vieren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een jubileumsubsidie. Deze subsidie is bedoeld als waardering voor een in de gemeente Loon op Zand gevestigde jubilerende stichting of vereniging.

Voorwaarden

 • Doelen en activiteiten van de vrijwilligersorganisatie komen overeen met het gemeentelijk beleid;
 • Alleen vrijwilligersorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand komen voor deze regeling in aanmerking;
 • Kerkelijke organisaties en politieke partijen zijn uitgesloten.

Meer informatie en contact

Lees meer over de  regels voor subsidie bij jubilea van stichtingen en verenigingen gemeente Loon op Zand op de pagina 'decentrale regelgeving overheid'. Heeft u vragen over Jubileumsubsidie? Neem dan contact op met Astrid van Gastel via het telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail a.vangastel@loonopzand.nl       

Aanvragen jubileumsubsidie

Vul het formulier in om  jubileumsubsidie aan te vragen.

Omdat we scholing en deskundigheidsbevordering van groot belang voor de motivatie van vrijwilligers vinden, is er een stimuleringsregeling voor vrijwilligersorganisaties. 

Voorwaarden

 • Doelen en activiteiten van de vrijwilligersorganisatie komen overeen met het gemeentelijk beleid;
 • Alleen vrijwilligersorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand komen voor deze regeling in aanmerking;
 • Kerkelijke organisaties en politieke partijen zijn uitgesloten.

Meer informatie en contact

Lees meer over de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers op de pagina  'decentrale regelgeving overheid'. Heeft u vragen over de subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers? Neem dan contact op met Astrid van Gastel via het telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail a.vangastel@loonopzand.nl 

Aanvragen

Vul het formulier in om deskundigheidsbevordering vrijwilligers aan te vragen.

 

Als u een nieuwe stichting of vereniging wilt oprichten, maakt u bijvoorbeeld kosten voor de notaris en de inschrijving in de Kamer van Koophandel. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de subsidie oprichtingskosten stichtingen & verenigingen, kortweg startsubsidie.

Voorwaarden

 • Alleen organisaties waarvan doelen en activiteiten conform gemeentelijk beleid zijn kunnen de startsubsidie aanvragen;. Deze mogen ook niet tegenstrijdig zijn met landelijke en lokale wetgeving.
 • Bovendien komen alleen stichtingen en verenigingen die aantoonbaar levensvatbaar zijn en die statutair in de gemeente Loon op Zand zijn gevestigd komen hiervoor in aanmerking;
 • Kerkelijke organisaties en politieke partijen zijn uitgesloten.

Wordt voldaan aan deze voorwaarden dan is de te verlenen subsidie maximaal € 455,00. Let op: voor een startsubsidie in de sportsector geldt dat deze alleen wordt verleend aan sporten die nog niet in de gemeente Loon op Zand in verenigingsverband worden beoefend. 

Meer informatie en contact

Lees meer over de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers op de pagina  'decentrale regelgeving overheid'.  Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met Astrid van Gastel via het telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail a.vangastel@loonopzand.nl

Aanvragen

Vul het formulier in om de startsubsidie aan te vragen.·         

Het klimaat verandert. Er komen meer hoosbuien en droogte- en hitteperiodes. Daar moeten we maatregelen voor treffen. Draagt u ook een steentje? Door bijvoorbeeld tegels in uw tuin te vervangen door planten, een regenton aan te schaffen of met de hele straat, wijk of vereniging een groen strook aan te leggen. Als u dit doet, komt u in aanmerking voor subsidie. Lees de voorwaarden en  de mogelijkheden op de pagina subsidie klimaatbestendige maatregelen.

Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing? Doe de check op www.energiesubsidiewijzer.nl. Ontdek in twee stappen of er gemeentelijke of andere subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Zo wordt energie besparen en zelf opwekken nog voordeliger.

mill-tailormade association-rosy