housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Samen Loont!

De samenleving verandert. De overheid verandert. En gemeente Loon op Zand verandert. Met meer taken, minder inkomsten en inwoners die meer inspraak wensen, is verandering noodzakelijk. Gemeente Loon op Zand verandert door vernieuwen. Via nieuwe manieren van samenwerken en communiceren. Dit doen wij onder de noemer “Samen Loont!”.

In onze gemeente Loon op Zand kan iedereen prettig en veilig wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden en daarom werken we aan de leefbaarheid van onze drie kernen. Zodat iedereen aanspraak kan maken op een waardig bestaan en niemand aan de kant hoeft te staan. Maar slagen we daar voldoende in? Wat kunnen we samen doen om de leefbaarheid te verbeteren? En hoe kunnen we ruimte bieden aan initiatieven van u als inwoner?

Om antwoord te vinden op de bovenstaande vragen, gaan we als gemeentebestuur met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek. We zijn nieuwsgierig naar uw ideeën, kennis en ervaring. Niet het gemeentelijk beleid staat centraal maar uw vragen, suggesties en ideeën! 

Vanaf januari 2017 organiseren we verschillende ontmoetingen in de buurt. Want wij geloven dat ‘samen doen’ meerwaarde heeft en dat we elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Samen proberen we nieuwe dingen uit en leren we van elkaar. In onze drie kernen is er ruimte voor eigen initiatief op allerlei gebied. Hoe meer mensen meedenken en meedoen, hoe beter. Samen Loont!

Verslag bijeenkomst 20 juni 2018

De afgelopen weken zijn er weer bijeenkomsten geweest van Samen Loont! In De Moer, Loon op Zand en Kaatsheuvel kwamen inwoners en gemeente in actie om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Waar moet u dan aan denken? Aan de veiligheid voor wandelaars bij de Zijstraat in De Moer, de verkeersdrukte bij de Blokkendoos in Molenwijck, maar ook of er een tweede voetbalkooi in Molenwijck gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld.

 Lees de verslagen van de laatste bijeenkomsten: 

De doelstelling van Samen Loont is driedelig:

  •  Benutten van kennis van de samenleving in Loon op Zand
  • Investeren in wederzijds vertrouwen tussen burgers en overheid
  • Ruimte scheppen voor maatschappelijk initiatief 

 De opbrengsten worden na elke bijeenkomst verder uitgewerkt en opgevolgd. Dat doet de kerngroep Samen Loont uiteraard niet alleen, daar worden ook weer inwoners en ondernemers (meedenkers) bij betrokken.  

Dit voorjaar vonden de eerste succesvolle ontmoetingen in wijken over de gemeente plaats. Nieuwe bijeenkomsten worden gepland in oktober.

Ook dan bent u weer van harte welkom! Laat u Martine van Minnen via griffie@loonopzand.nl even weten of we op u kunnen rekenen?

mill-tailormade association-rosy