Ga naar de homepage

Hoe denkt de raad over de begroting 2022?

De gemeente en het college zijn sinds het begin van afgelopen zomer druk bezig met de voorbereiding van de begroting – het huishoudboekje – voor 2022. De raad vergadert op 4 november over de keuzes die het college voor 2022 en de jaren daarna wil maken.

Een aantal keuzes

Het college van burgemeester en wethouders is er trots op een ‘gezonde begroting’ aan te kunnen bieden. Voor de langere termijn dreigen er nog wel wat financiële onzekerheden, onder meer in het gemeentefonds. Ondanks de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen stelt het college een aantal keuzes voor. Zo wordt ‘de ambtelijke organisatie’ uitgebreid en ondersteund met opleidingen en modernere ICT. Er wordt in de gemeente geïnvesteerd in duurzaamheid en het sociale domein. Onder meer over onderwijshuisvesting, dienstverleningsconcept en de gemeentelijke huisvesting moet na de verkiezingen van maart 2022 nog een aantal keuzes gemaakt worden.

Hoe denkt de raad hierover?

De fractievoorzitters hebben allemaal een kort filmpje opgenomen met daarin hun gedachten en wensen over en voor 2022 en daarna.

Pro3

VVD

CDA

VoorLoon

GemeenteBelangen