housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De Onroerende-zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde:

  • Eigendom woning 0,1343%
  • Eigendom niet-woning 0,2275%
  • Gebruik niet woning 0,1806%  (een niet woning is bijvoorbeeld een winkel, kantoor of een stuk grond)

Onroerende-zaakbelasting (OZB) betaalt u voor het gehele jaar. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is, betaalt de OZB. Als u na 1 januari verhuist of uw pand verkoopt, heeft u geen recht op teruggaaf of vermindering. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.

mill-tailormade association-rosy