Ga naar de homepage

Bent u op 15 maart 2023 tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen.

Uiterlijk woensdag 1 maart ontvangt u uw stempas. Vanaf dat moment kunt u uw stempas overdragen aan een andere kiezer uit dezelfde provincie of hetzelfde Waterschap. Bent u al in het buitenland als uw stempas wordt bezorgd, dan machtigt u een andere kiezer met een schriftelijke volmacht.

Eind januari volgt meer informatie over iemand machtigen.