Logo Gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie

Een van de partijen die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn taken is de rekenkamercommissie. De gemeente Loon op Zand heeft samen met Dongen en Goirle een rekenkamercommissie. Deze commissie wordt gevormd door drie leden, die onafhankelijk zijn. Zij doen onderzoek naar belangrijke onderwerpen en adviseren de raad daarover. Meer informatie hierover vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende externe leden:

  • De Heer J. (John) Verhoeven (lid) is voorzitter van de Rekenkamercommissie Loon op Zand.
  • Mevrouw D. (Danielle) van Dongen (lid) is werkzaam als adviseur Concerncontrol bij de provincie Noord-Brabant.
  • De heer H. (Harrie) Verbon (lid) is emeritus hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg.

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door secretaris-onderzoeker de heer K. (Kees) van Rietschoten.

Wilt u in contact komen met de rekenkamercommissie, bijvoorbeeld omdat u een idee heeft voor een onderzoek of een vraag heeft over een rapport? Neemt u dan contact op met de griffie: griffie@loonopzand.nl.