Ga naar de homepage

Let op: De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, ondernemers en organisaties in Nederland.  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. Wie hier iets in wil veranderen, krijgt vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken. Kijk voor meer informatie over wat deze nieuwe wet voor ondernemers betekent op deze pagina

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, heeft u een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Controleer via de milieucheck van de VROM of uw bedrijf het milieu belast.

Accordion item is ingeklapt

Uw omgevingsvergunning voor milieu vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl (inloggen met DigiD)

Accordion item is ingeklapt

De regels over de milieuvergunning staan in de Wet milieubeheer.

Accordion item is ingeklapt

Het behandelen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor milieu is gratis.