Ga naar de homepage

Deze en volgende week bespuiten we het blad van de eikenboom voor een tweede keer met een biologisch bestrijdingsmiddel. Hoe meer nesten van de eikenprocessierups we voorkomen, hoe beter.

In de vroege zomer krijgen de rupsen brandhaartjes. Dat is het moment waarop we de rupsen en hun nesten verwijderen. Meer weten over onze aanpak? Ga naar www.loonopzand.nl/eikenprocessierups. Deze pagina blijven we de komende maanden aanvullen met actuele informatie en tips.