Ga naar de homepage

De Gebiedscommissie Bedrijvenpark Kaatsheuvel neemt vanaf 1 april 2023 het onderhoud van het Bedrijvenpark over van de gemeente Loon op Zand. De aangesloten ondernemers maken gebruik van het zogeheten uitdaagrecht. Bij het uitdaagrecht, ook wel Right to Challenge genoemd, nemen bewoners of bedrijven taken van overheden over als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. De Gebiedscommissie is van mening dat het onderhoud in eigen beheer tot een hoger onderhoudsniveau en dus een grotere tevredenheid bij de ondernemers leidt.

Participatie in de praktijk

Wethouder Louis Laros: “We zijn blij dat de Gebiedscommissie als eerste gebruik maakt van het uitdaagrecht in onze gemeente. Dat inwoners het groen in hun wijk bijhouden komt vaker voor, maar dit is van een andere orde. In dit geval draagt de gemeente het budget over aan de Gebiedscommissie. Het uitdaagrecht past binnen een dynamische samenleving waarin de gemeente samen met inwoners en ondernemers goed bespreekt en samen uitzoekt hoe onze gemeente nog beter kan worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het beter maken van de wijken en straten waarin mensen en ondernemers wonen en werken. Dit is daar een goed voorbeeld van. Als mensen denken dat ze het beter kunnen dan de gemeente, meld je dan. Dan gaan we met elkaar in gesprek."

Cosmetisch onderhoud

De gemeente Loon op Zand en de Gebiedscommissie leggen afspraken over randvoorwaarden voor het beheer en onderhoud, financiële aspecten en de werk- en communicatieprocessen vast in een overeenkomst voor het uitdaagrecht. Concreet houdt deze overeenkomst in dat het cosmetisch onderhoud voor een periode van 4 jaar wordt uitgevoerd door de Gebiedscommissie. De financiële middelen die de gemeente uitgeeft voor deze maatregelen worden via de Stichting Ondernemend Loon op Zand overgedragen aan de Gebiedscommissie. Cosmetisch onderhoud zijn werkzaamheden als schoffelen, maaien, afvalbakken legen, vegen van de verharding enzovoort. Werkzaamheden die betrekking hebben op veiligheid en wettelijke taken zoals het onderhoud van de bomen, de riolering en de wegen, blijven bij de gemeente. De Gebiedscommissie is nu druk bezig met het vinden van een aannemer zodat zij op 1 april aan de slag kunnen.