Ga naar de homepage

Meer zekerheid nodig om aanbesteding verbouwing te starten

Het college van Loon op Zand heeft besloten om de aanbesteding voor de verbouwing van dorpshuis De Wetering in Loon op Zand voorlopig uit te stellen. Met de continu stijgende bouwkosten in het vizier heeft het college de afgelopen zomerperiode opnieuw kritisch gekeken naar het project in relatie tot het beschikbare budget van € 9.600.000,-. Het college concludeert dat er een brede doorlichting nodig is om de haalbaarheid en beheersbaarheid van het project te verzekeren.

De belangrijkste risico’s zijn de financiële haalbaarheid van de verbouwingplannen en de nog onzekere invulling van het oude klooster. Daarnaast wordt de projectorganisatie aangepast voor meer grip op het proces richting uitvoering. Wethouder Suzan Mandemakers: “Ik begrijp heel goed dat het uitstel teleurstellend is voor alle vrijwilligers die aan dit project bijdragen, de (toekomstige) gebruikers en de Loonse gemeenschap. Toch zijn we er als college van overtuigd dat door nu een pas op de plaats te maken, we straks het best passende dorpshuis realiseren.”

Bouwkosten en oude klooster

Als gevolg van de onzekere economische situatie in de wereld wordt ook de gemeente bijna wekelijks geconfronteerd met prijsstijgingen van bouwmaterialen. Gedurende deze zomer is er al een geïndexeerde kostenstijging van € 500.000,- op de totale verbouwingskosten doorberekend en namen de inrichtingskosten met € 200.000,- toe. Gezien deze snelle ontwikkelingen heeft het college besloten om het programma van eisen nogmaals kritisch te doorlopen om zo binnen het taakstellend budget van de raad te kunnen blijven. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd in gesprek met een initiatiefnemer voor de aankoop en de exploitatie van het oude klooster, grenzend aan het sociaal-cultureel middendeel van het dorpshuis. Zekerheid over de verkoop van het oude klooster is nodig voor de aanvraag van bijvoorbeeld de omgevingsvergunning.

Aanpassing projectorganisatie nodig

Wethouder Suzan Mandemakers geeft aan dat het nú het moment is om pas op de plaats te maken om meer grip te krijgen: “Het is noodzakelijk om de projectstructuur aan te passen. We hebben geconstateerd dat de huidige projectorganisatie niet aansluit op de fase waarin het project zich bevindt. Daardoor hebben we onvoldoende grip. Dit willen we verbeteren, zeker nu we richting uitvoering gaan. Hiervoor zullen we samen met de Wetering Plan Groep onderzoeken welke rolverdeling en expertise nodig is om het project tot een goed einde te brengen. “