Ga naar de homepage

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van kerkgebouwen?

Het aantal leden van kerken loopt al lange tijd terug in Nederland. Daarmee zijn er ook steeds minder vrijwilligers om kerkgebouwen te behouden en te beheren. Bovendien ontvangen kerkbesturen steeds minder geld voor onderhoud van de gebouwen. Deze landelijke trend is ook zichtbaar binnen de gemeente Loon op Zand. Als gemeente stellen we daarom momenteel een kerkenvisie op. Hiermee bereiden we ons voor op wat er mogelijk en wenselijk is voor een kerkgebouw, als kerken genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten.

Samen naar oplossingen zoeken

Met de kerkenvisie wil de gemeente leegstand van kerkgebouwen voorkomen en tegelijkertijd het religieuze erfgoed behouden. Voor de kerkenvisie zijn we hiervoor al in gesprek met de kerkbesturen en heemkundekringen in onze gemeente. Zo kunnen we tijdig handelen bij problemen en samen naar een breed gedragen oplossing zoeken. Het kerkbestuur van de R. K. Parochie H. Willibrord zal later dit jaar ook een eigen gebouwenplan aan haar parochianen presenteren.

Deel uw mening

Bij het opstellen van de kerkenvisie horen we ook graag de mening van onze inwoners. Wethouder Tess van de Wiel: ‘De kerken spelen in een belangrijke rol in de uitstraling van onze dorpen. Een eventuele herbestemming van een kerkgebouw betekent iets voor de woonomgeving en kan bovendien verschillende functies vervullen. Wat vinden onze inwoners dan belangrijk?’

Wilt u uw mening daarover met ons delen, vul dan tot uiterlijk 7 juni a.s. een korte digitale vragenlijst in. De vragenlijst vindt u ook op het Klavier in Kaatsheuvel en bij de uitgangen van de kerken van de Parochie H. Willibrord in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.