Logo Gemeente Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand is tegen gaswinning in het gaswinningsgebied Loon op Zand-Zuid dat deels onder Tilburg Noord ligt. Eind vorig jaar adviseerde de gemeente het ministerie van Economische Zaken al negatief over de uitbreiding van de huidige gaswinning in het gebied Loon op Zand & Loon op Zand-Zuid. In het huidige coalitieprogramma blijft dit standpunt onveranderd. Op 20 juni heeft het ministerie de belanghebbende partijen, waaronder de gemeenten Loon op Zand en Tilburg, laten weten toch in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de gaswinning tot 2026.

Het winnen van fossiele brandstoffen past niet bij het streven naar een duurzaam Loon op Zand. Daarom is de gemeente tegen de verlenging én uitbreiding van de vergunning om te boren naar gas in het gaswinningsgebied Loon op Zand-Zuid. Wethouder Gerard Bruijniks: ”Gaswinning staat haaks op de omslag die we maken naar duurzame energie. Gasloze wijken en energieneutraal bouwen gaan niet samen met gaswinning in onze gemeente".

Ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage

De gemeente Loon op Zand is van plan om, net als de gemeente Tilburg, een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister dat vanaf donderdag 21 juni gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de gemeente Loon op Zand.

Informatiemarkt

Tijdens de inzagetermijn organiseert het ministerie van Economische Zaken voor de bewoners van Loon op Zand en Tilburg een informatiemarkt. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 juni tussen 17:00 en 20:00 uur in De Wetering, Weteringplein 1, in Loon op Zand.