Logo Gemeente Loon op Zand

Vandaag geven actiegroepen in Groningen tegengas tegen plannen van het Rijk en het bedrijf Vermilion BV voor uitbreiding van de gaswinning. Eén van de deelnemende actiegroepen is Stop Gaswinning Loon op Zand.

Boodschap actiegroepen

Als gemeente staan wij vierkant achter de boodschap van de actiegroepen tijdens de manifestatie vandaag in Groningen. Nederland moet van het gas af om schade te voorkomen, voor het klimaat en voor onze (klein)kinderen. De gaskraan hoeft niet morgen dicht, maar afbouwen kan wel. Die afbouw is ook door politiek Den Haag beloofd. In de praktijk werkt ‘Den Haag’ mee aan uitbreiding van bestaande gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg en aan proefboringen in Groningen. “Het besluit van de minister om in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de gaswinning staat haaks op de omslag die we landelijk en regionaal maken naar duurzame energie”, zegt ook wethouder Gerard Bruijniks. “Het gas moet eraf!” 

Meer informatie

Lees meer over het beroep tegen gaswinning het in het nieuwsbericht van 5 december 2018.