Ga naar de homepage

Groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne

 

De gemeente Loon op Zand richt Arbeid Adelt in De Moer in voor de tijdelijke huisvesting van 100 Oekraïense vluchtelingen. De opvang start vanaf november 2023 en duurt in principe tot begin maart 2026. Dit doet de gemeente omdat Nederland sinds enkele jaren een groot tekort aan passende opvangplekken voor vluchtelingen kent. Daarom heeft de rijksoverheid de hulp ingeroepen van gemeenten om te zorgen voor extra opvangplekken. Er is behoefte aan locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne, vluchtelingen uit overige landen en specifiek voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Extra opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

De burgemeesters binnen de regio Hart van Brabant kiezen voor een collectieve aanpak van de vluchtelingenopvang. Op deze manier verdelen ze de benodigde opvangplekken en doelgroepen tussen de gemeentes onderling, steeds passend bij de lokale situatie. Momenteel vangt Loon op Zand 40 vluchtelingen uit Oekraïne op in de voormalige Theresiaschool in Kaatsheuvel, maar dit is onvoldoende. De taakstelling voor Loon op Zand bedraagt sinds 1 juli 2023 230 opvangplekken. Afgesproken is dat gemeenten zich tot het uiterste inspannen om tenminste te voldoen aan 60% van hun taakstelling. Dit betekent dat Loon op Zand nog 98 opvangplekken moet creëren. Omdat de afgelopen week de vraag naar bedden voor Oekraïense vluchtelingen sterk groeide, is de gemeente blij om een steentje bij kunnen dragen om dit tekort op te lossen.

Arbeid Adelt inrichten tot menswaardige opvanglocatie

De gemeente richt Arbeid Adelt in De Moer in voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Deze locatie wordt binnenkort aangepast en biedt ruimte aan 100 mensen. Gezinnen krijgen een eigen slaapkamer. Alleenstaanden delen indien nodig een kamer. De keukens en sanitaire voorzieningen zijn voor gezamenlijk gebruik. Op deze manier biedt de gemeente een passende, menswaardige opvanglocatie tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De Oekraïners worden begin november verwacht. Alle omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Beheer en beveiliging

Loon op Zand heeft de afgelopen anderhalf jaar veel ervaring opgedaan met de opvang van vluchtelingen: sinds maart 2022 huisvest de gemeente in de Theresiaschool al 40 Oekraïense vluchtelingen en in juni vorig jaar werd in De Wetering in Loon op Zand crisisnoodopvang voor 150 asielzoekers verzorgd. Voor De Moer levert de gemeente exact dezelfde inspanning om deze tijdelijke opvang voor iedereen veilig en prettig te maken. Er is 24/7 beheer en beveiliging aanwezig bij Arbeid Adelt. Overdag ligt het locatiemanagement in handen van de beheerder die in het woonhuis woont. In de avonduren en de nacht is er beveiliging aanwezig.

Begeleiding en hulp

De Oekraïense vluchtelingen krijgen ondersteuning bij het vinden van een goede vorm van dagbesteding. Voor kinderen en jongeren betekent dit dat zij naar school gaan. Hiervoor is al contact gelegd met Bravoo (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs) en De Start voor de basisschoolkinderen. ISK Waalwijk is als school voor de jongeren in beeld. Volwassenen mogen in Nederland gewoon aan het werk. Verder is er aandacht voor het vervoer. Zo vindt er overleg plaats over de mogelijkheid om een extra OV-halte te creëren in De Moer naast de Bravoflexhalte die afgelopen maandag is geopend. Daarnaast verzorgt de gemeente, samen met ContourdeTwern, een aanbod van sport en recreatie. Ook wil de gemeente actief samenwerken met inwoners van De Moer. Als zij willen kunnen ze hier vanuit bijvoorbeeld hun eigen vereniging ook een rol in spelen. Vanzelfsprekend staat de gemeente open voor andere ideeën van inwoners die bij kunnen dragen aan een veilig en prettig verloop van deze huisvesting.

Burgemeester Van Aart: “Ik heb vertrouwen in een prettig en veilig verblijf”

Burgemeester Van Aart: “Ik realiseer me als geen ander dat 100 mensen erbij in De Moer voor sommigen onbehaaglijk aan kan voelen en dat mensen aan dit idee moeten wennen. Als burgemeester en als mens heb ik daar alle begrip voor. Daarom heb ik samen met het projectteam een 06-nummer in het leven geroepen waar inwoners altijd een begripvol en luisterend oor vinden. Dit nummer is per brief aan de inwoners van De Moer gecommuniceerd. Waar nodig denken we direct na over een oplossing. Inwoners mogen mij ook persoonlijk bellen als ze zich zorgen maken of vragen hebben. Op deze manier willen we er met elkaar voor zorgen dat het voor eenieder prettig en veilig wonen is en blijft in De Moer. Ik heb daar alle vertrouwen in.”

Meer informatie

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen is te lezen op: www.loonopzand.nl/oekraine