Ga naar de homepage

Het RBT biedt ondernemers een half jaar een gratis upgrade naar het ondernemerspakket Zilver. Met zo’n pakket wordt je onderneming vaker en nadrukkelijker in de schijnwerpers gezet. Daar hangt een prijskaartje aan, maar nu even niet.  Het RBT en de wethouders van de vier gemeenten willen ondernemers namelijk een steuntje in de rug geven na deze stormachtige tijden. Dat is kosteloos en zonder dat dat je ergens aan vast zit.

De voordelen van zilver

Het zilveren pakket bevat het volgende:

  • Je krijgt een eigen pagina met een omschrijving van je onderneming van 250 woorden, naam, adres, woonplaats, telefoon, website en mailadres, maximaal 5 foto’s en doorlink naar jouw social media.
  • We nemen je aanbod kosteloos mee in onze nieuwsbrieven.
  • We nemen je aanbod kosteloos mee op onze social media-kanalen.
  • Wij verspreiden jouw folder/brochure of poster via onze informatiepunten.
  • Je ontvangt magazines en informatiegidsjes om mee te geven aan je gasten, indien gewenst.
  • Je ontvangt ons logo voor op je website.
  • Je mag gebruikmaken van onze beeldbank en toolkit.
  • Je kan via rbt de langstraat gebruikmaken van e-learning-programma’s
  • Je mag kosteloos, samen met één introducé, naar één inspiratie-, informatie- of netwerkbijeenkomst.

Meer weten?

Heb je interesse? Of heb je nog vragen over de upgrade? Neem contact op met het RBT De Langstraat of lees meer op hun website