Ga naar de homepage

Op 28 januari is het de Europese dag van de Privacy: de dag waarop we u nog bewuster willen maken van uw rechten op het gebied van privacy.

Waarom is Privacy zo belangrijk?

Privacy is een grondrecht en een voorwaarde om vrij te zijn in wie u bent en wat u doet. Sinds 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens van mensen. Een wet die jouw privacy beschermt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u zeggen. Soms direct, soms in combinatie met andere gegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres en woonplaats of aan uw Burgerservicenummer.

Waarvoor gebruiken wij als gemeente persoonsgegevens?

Gemeenten verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens. We hebben deze gegevens onder meer nodig om onze taken goed uit te voeren. De gemeente zorgt er bijvoorbeeld voor dat u een paspoort krijgt. Hiervoor heeft de gemeente gegevens van deze personen nodig.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kijk dan in de privacyverklaring op onze website.

Bij wie van de gemeente kunt u terecht met vragen en opmerkingen over privacy?

Als gemeente hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Dit is iemand die binnen de organisatie onafhankelijk toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG door onze gemeente. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u daarmee bij de FG terecht. Kijk voor meer informatie op onze website.

Meer weten over de AVG en over privacy?

Kijk voor meer informatie op de website Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.