Ga naar de homepage

Agendapunt 2 Besluitenlijst collegevergadering d.d.13 april 2021 week 15

Agendapunt 3.1 Verantwoording 2020 en aanvraag subsidie 2021 van Halt

Agendapunt 3.2. Intrekking opgelegde aanwijzing van 10 januari 2019

Agendapunt 3.3. Beslissing op bezwaar tegen de afwijzing van een vervoersvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Agendapunt 3.4 Adviesnota over subsidie 2021 Bibliotheek Midden-Brabant

Agendapunt 3.5 Adviesnota over de uitgifte van een bouwkavel op het bedrijvenpark Kaatsheuvel

Agendapunt 5.1 Beantwoording raadsvragen uitstel van betalingen