Ga naar de homepage

Agendapunt 1 Besluitenlijst collegevergadering d.d. 6 april 2021 week 14

Agendapunt 2.1 Adviesnota over principeverzoek Loonse Bloementuin op adres Van Hornestraat 31 in Loon op Zand

  1. Adviesnota over principeverzoek Loonse Bloementuin op adres Van Hornestraat 31 in Loon op Zand
  2. Bijlage 1 Toelichting principeverzoek
  3. Bijlage 2 Impressies Loonse Bloementuin
  4. Bijlage 3 Concept brief initiatiefnemer

Agendapunt 2.2 Adviesnota over Verkoop van het voormalige gemeentelijke opslagterrein en bosperceel aan de Bernsehoef en de ruil van diverse overhoeken

Agendapunt 2.3 Adviesnota over vaststellen Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant

Agendapunt 2.4 Adviesnota over GRIP maatregel Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Agendapunt 2.5 Adviesnota over Frisse Scholen

Agendapunt 2.6 Adviesnota over dwangsombesluit artikel 2.74 APV Loon op Zand ter zake drugshandel op straat

Agendapunt 2.7 Adviesnota om het afvalbeleidsplan voor de beeldvormende raadsvergadering van 29 april 2021 te agenderen

Agendapunt 2.8 Adviesnota over beslissing op bezwaar tegen besluit invordering

Agendapunt 2.9 Adviesnota over vaststellen herziene versie kaderregeling bevoegdheidstoedeling Loon op Zand 2020