Ga naar de homepage

Op 30 maart vergaderde het college van burgemeester en wethouders. Hieronder staan de besluiten van deze week. 

Agendapunt 1 Besluitenlijst collegevergadering 30 maart 2021 week 13

Agendapunt 2.1 Adviesnota over beleidsregels leerlingenvervoer

Agendapunt 2.2 Adviesnota over Economische en toeristisch-recreatieve visie 2030

Agendapunt 2.3 Adviesnota over ontwerpbestemmingsplan "Hoofdstraat 16-18 te Kaatsheuvel"

Agendapunt 2.4 Adviesnota over functiewaardering procesregisseur Sociaal Domein

Agendapunt 2.5 Adviesnota over uitwerking actiepunten zorg en veiligheid (Focusblad 2021)

Agendapunt 2.6 Verzoek beeldvormende ronde regionale inkoop Sociaal Domein

Agendapunt 2.7 Adviesnota over verklaring van verantwoordelijkheid 2020

Agendapunt 3.1 Overzicht Toezeggingen en Moties

Agendapunt 3.2 Vaststellen Raadsinformatiebrief voortgang EuroParcs Resort Kaatsheuvel