housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

In de sollicitatiegesprekken is de profielschets van de burgemeester een belangrijke leidraad. Daarin staat wat de raad van haar of hem verwacht. Om een goede schets te maken, haalde de gemeenteraad ook bij inwoners op wat zij belangrijk vinden.

Op 9 mei overhandigde de gemeenteraad van Loon op Zand de profielschets aan de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. U kunt de profielschets downloaden of een geprint exemplaar bekijken bij De Wetering, ’t Maoske en Het Klavier. Download de profielschets

  • Er zijn 42 sollicitaties binnengekomen. Het gaat om 28 mannen en 14 vrouwen. Dat heeft commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend gemaakt. 
  • Van de 42 sollicitanten zijn er 39 (oud-)burgemeester, (oud-)wethouder of afkomstig uit overheden of politie. Drie kandidaten hebben een achtergrond in de particuliere sector of vrije beroepen. 
  • De commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie voeren de sollicitatiegesprekken
  • De vertrouwenscommissie bestaat uit één vertegenwoordiger van elke fractie in de gemeenteraad
  • Het college en de medewerkers van de gemeente adviseren deze vertrouwenscommissie
  • Uiteindelijk benoemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe burgemeester
  • Het streven is de naam van de nieuwe burgemeester op 12 oktober bekend te maken

Heeft u vragen over het proces of de vragenlijst neem dan contact met de griffier, mevrouw Martine van Minnen, e-mail griffie@loonopzand.nl of via telefoonnummer 0416 - 289218.

mill-tailormade association-rosy