housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

 U bent een mantelzorger als u onbetaald hulp aan iemand verleend met een fysieke, verstandelijke of (sociaal) psychische beperking in uw familie, huishouden, vriendenkring of buurt. Het gaat om verzorging of hulp bij dagelijkse activiteiten.

Mantelzorg is (meestal) geen keuze. Het overkomt u omdat een dierbare uw zorg of ondersteuning nodig heeft. Mantelzorgers maken in veel gevallen voor de zorgvragers mogelijk om zelfstandig in de eigen omgeving te blijven wonen. 

Er zijn verschillende test/scans beschikbaar om te verkennen of u mantelzorger bent. Onderstaande test/scans geven u inzicht in uw persoonlijke situatie. Let op, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Wij waarderen onze mantelzorgers en willen dit ook graag laten zien. Hiervoor stelde de raad in december 2017 het “beleidsplan en uitvoeringsvoorstel mantelzorg” vast. In 2018 werken we deze plannen verder uit. In 2019 gaan we van start. 

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over het mantelzorgbeleid? Download het beleidsplan of stuur een e-mail naar: mantelzorg@loonopzand.nl. U vindt meer informatie  over mantelzorg op de site www.mezzo.nl

 

 

 

mill-tailormade association-rosy