housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1
 • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
 • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
 • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg
 • Uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Afhankelijk van uw vraag gaat u in gesprek met het wijkteam of een medewerker van het Servicepunt Welzijn Wonen en Zorg
 • Samen bespreekt u welke oplossingen er zijn voor uw probleem. De medewerker kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk
 • Wat kunt u zelf oplossen en wat kunnen vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u betekenen, zijn er voorzieningen beschikbaar waar u gebruik van kunt maken?
 • Natuurlijk mag u iemand meenemen naar dit gesprek. Als u er prijs op stelt, kan de gemeente zorgen voor een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner.
 • Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt.
 • De jeugdhulp van de gemeente is vrijgesteld van eigen bijdrage (ouderbijdrage)
 • U hoeft alleen een ouderbijdrage te betalen als uw kind 24 uur per dag buiten het gezin wordt opgevoed en verzorgd
 • Lees meer informatie op de pagina ouderbijdrage

De contactgegevens en de actuele telefonische bereikbaarheid van het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg kunt u vinden op de algemene pagina van het servicepunt.  

Voor betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u terecht op www.opvoeden.nl. Hier vindt u algemene informatie voor ouders en opvoeders van kinderen in alle leeftijden, maar ook voor (aanstaande) ouders met vragen over ouderschap. Voor jongeren bestaat er www.infovoorjou.nl, met informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.  Deze websites zijn in beheer van Stichting Opvoeden.nl. De stichting zorgt er samen met deskundigen voor dat de informatie actueel en begrijpelijk blijft.

mill-tailormade association-rosy