housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Omschrijving

Een vrouw van 86 jaar die niet meer alleen gelaten kan worden, kinderen van een alleenstaande moeder die door geldgebrek niet kunnen sporten. U weet wat u belangrijk vindt in uw leven, wat u met een beetje hulp wil veranderen en van wie u die hulp kan of wil krijgen. En als u dat even niet precies weet, kan u hierbij worden geholpen. De methode Levenskracht helpt u in het gesprek met de gemeente en na afloop logt u in op de app of de website om te zien wat is afgesproken om de oplossing stap voor stap aan te pakken.

Stem op mijn idee, want:

Levenskracht gaat uit van de eigen kracht van mensen. Wat vindt de inwoner zelf belangrijk en waar wil hij aan werken? Samen met de inwoner wordt ge├»nventariseerd op welke leefgebieden de inwoner zichzelf kan en wil verbeteren (regie en autonomie) en waar ondersteuning uit het sociale netwerk of professionele inzet nodig is. Hierbij is de (eigen) kracht van de inwoner leidend, maar wordt tevens recht gedaan aan de sociale-maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

Levenskracht is innovatief doordat de inwoner ├ęcht de regie heeft in het gesprek en daarna de doelen waar hij aan werkt zelf in de gaten kan houden. Mensen hebben allemaal behoefte aan sociaal contact en het gevoel ergens bij te horen. Binnen de methode Levenskracht wordt gevraagd of de inwoner dit ook wil en kan hij aangeven op welke manier hij kan bijdragen. Levenskracht is een methode die inwoners en consulenten helpt op een laagdrempelige manier de behoefte achter een hulpvraag aan de gemeente in kaart te brengen met visueel aantrekkelijke hulpmiddelen. Hierbij is het belangrijk is dat u, als inwoner van de gemeente, de regie heeft! 

Het grote voordeel van Levenskracht is dat u na het gesprek met de gemeente zelf kunt inloggen in de gebruiksvriendelijke applicatie of op de website zodat u (eventueel) samen met een familielid, vriend of buurman ook kan zien welke doelen zijn gesteld om een oplossing stap voor stap aan te pakken.

mill-tailormade association-rosy