housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De gemeente Loon op Zand kent drie onderscheidingen:

  • de gemeentelijke oorkonde
  • de gemeentelijke erepenning
  • de gemeentelijke erespeld

De gemeente toetst uw aanvraag aan het beleid voor de verstrekking van oorkondes/ de verordening gemeentelijke onderscheidingen. Vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouder over het wel of niet toekennen van de onderscheiding.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

mill-tailormade association-rosy