housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Een straat met rood asfalt, waar fietsers midden op de weg rijden.  Auto's zijn te gast. Voor fietsers en automobilisten zorgen fietsstraten voor betere herkenbaarheid van de belangrijke fietsroutes en daardoor ook voor een betere continuïteit van de routes. Uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft. Er is geen ruimte om fietsers te passeren zonder daarmee tegemoetkomend verkeer te hinderen. Auto's moet dus achter de fiets blijven totdat verkeer in de tegengestelde richting gepasseerd is. Automobilisten rijden met een lage snelheid die veelal is afgestemd op de snelheid van de fiets. Dat is positief voor de verkeersveiligheid.

Door van de Kloosterstraat een fietsersparadijs te maken, wil de gemeente een snelle en groene fietsverbinding naar de Loonse en Drunense Duinen creëren.

  • De maximum snelheid is 30 km/u
  • Auto's mogen inhalen als een fietser langzamer gaat dan 30 km/u
  • Inhalen kan via de middenstrook

Waarom kiest de gemeente voor een fietsstraat in de Kloosterstraat?

Het is een weloverwogen keus van de gemeente om op deze locatie een fietsstraat te realiseren. De Kloosterstraat is een belangrijke schakel in de fietsroute tussen de kern Loon op Zand en de Loonse en Drunense Duinen/Udenhout. Om dit deel van de fietsroute comfortabel, veilig en aantrekkelijk te maken voor fietsers is een deel van de Kloosterstraat omgevormd tot fietsstraat. Het is de eerste fietsstraat in onze gemeente en dat is uiteraard wennen voor alle gebruikers.

Wat is er in de eerste weken na de oplevering van de fietsstraat precies gedaan om de veiligheid te verbeteren? 

 

  1. Er is extra bebording geplaatst met de volgende aanduidingen: ‘situatie gewijzigd’, ‘fietsstraat’, ’30 km/u’ en ‘voetpad’.
  2. De berm is met zand aangevuld zodat de bermhoogte weer gelijk is aan de verharde weg.
  3. Er zijn smiley-borden geplaatst om na te gaan met welke snelheid het gemotoriseerde verkeer rijdt. Daarnaast maken deze borden de automobilisten bewust van hun snelheid.
  4. De afscheiding tussen voet- en fietspad (de zogenaamde varkensruggen) is verduidelijkt door de eerste varkensruggen wit te schilderen. Hierdoor vallen ze extra op.

Via welke route moet het doorgaande verkeer rijden?

Het (doorgaande) verkeer kán over de fietsstraat rijden, maar moet zich daarbij wel houden aan de geldende verkeersregels. Door de inrichting wordt het (doorgaande) verkeer ontmoedigd de route via de fietsstraat te nemen.

Via welke route moet woonwerk-verkeer rijden?

Woonwerk-verkeer kan nog steeds gebruikmaken van de Kloosterstraat. 

Wat zijn de verkeersregels op een fietsstraat?

De auto is te gast, de maximum snelheid is 30 km/u. De auto kan de fietser inhalen over het verhoogde middenstuk, maar kan ook rustig en met gepaste afstand achter de fietser blijven rijden. 

Waarom mag er maar 30 km/u gereden worden?

De auto is te gast, de maximum snelheid is 30 km/u. De auto kan de fietser inhalen over het verhoogde middenstuk, maar kan ook rustig en met gepaste afstand achter de fietser blijven rijden.  Waarom mag er maar 30 km/u gereden worden? Bij een fietsstraat geldt landelijk een maximum snelheid van 30 km/u. 

Wat zijn de eerste resultaten van de snelheidsmetingen?

We zien dat de snelheid na aanleg van de fietsstraat fors is gedaald. Wel rijdt een deel van de automobilisten harder dan 30 km/u. We blijven de snelheid ook in de toekomst in de gaten houden. Dit gebeurt niet altijd zichtbaar op straat.  

Wat doet de gemeente aan automobilisten die te hard rijden?

We vragen de politie om te handhaven. 

 Is het niet gevaarlijk voor de fietsers?

Nee, de voorwaarde is wel dat de geldende verkeersregels in acht worden genomen.  

De ruimte voor auto’s is erg krap, waarom is dat?

Juist om auto’s een lagere snelheid te laten rijden, is voor deze breedte gekozen. 

Mogen auto’s de fietsers inhalen?

Ja dat mag. 

Mogen voetgangers ook over de fietsstraat?

Ja, dat mag op het aangelegde voetpad dat loopt tot de ingang van de Natuurpoort. Vanaf deze locatie is het mogelijk om te wandelen in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen of naar de groepsaccommodaties aan de Baden Powellweg. 

Mogen brommers over de fietsstraat?

Ja dat mag. 

Waarom is het voetpad niet verder doorgetrokken? 

Omdat de gronden geen eigendom zijn van de gemeente. 

Ik wil graag iets melden over de fietsstraat, waar kan dat?

Dat kunt u doen via ons meldpunt woonomgeving:  www.loonopzand.nl/melding-woonomgeving/ of de BuitenBeter app. 

Ik heb nog een idee ter verbetering van de fietsstraat, waar kan ik dit melden?

Dat kunt u doen via ons meldpunt woonomgeving:  www.loonopzand.nl/melding-woonomgeving/ of de BuitenBeter app.

Neem voor meer informatie over vragen contact op met de gemeente Loon op Zand via 0416-289111. Klachten/vragen kunt u doorgeven via het Meldpunt Woonomgeving via het online formulier.

mill-tailormade association-rosy