Logo Gemeente Loon op Zand

De veiligheid van onze systemen vinden wij erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat ondanks onze zorg voor de beveiliging van de systemen, een zwakke plek in onze beveiliging zit. Wij werken graag met u samen, zodat wij onze klanten en systemen beter kunnen beschermen. Vindt u een zwakke plek in onze beveiliging? Meld dit zo spoedig mogelijk. Zodat wij maatregelen kunnen nemen. 

Accordion item is ingeklapt
 • Vul het contactformulier van de gemeente Loon op Zand in en vermeld in het formulier dat het gaat om 'Veiligheid Systemen'. Voeg geen bewijsmaterialen toe. Een medewerker van de gemeente neemt met u contact op over hoe u de bevindingen beschikbaar kunt stellen. Anoniem melden kan ook. Dan neemt u zelf telefonisch contact op met ons via het telefoonnummer 0416 - 289111.
 • Geef ons voldoende informatie, zodat wij het probleem kunnen reproduceren en zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij vragen aan u dat u het probleem niet misbruikt. Bijvoorbeeld doordat u meer data downloadt dan nodig is of doordat u gegevens van derde inkijkt, verwijdert of aanpast. 
 • Wij vragen aan u om het probleem niet met derden te delen totdat het is opgelost. En dat u alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen wist. 
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, spam, bruteforcen of applicaties van derden. Ook verzoekt de gemeente u geen gebruik te maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of de dienstverlening wordt verminderd.

Accordion item is ingeklapt
 • Wij reageren binnen vijf werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Als u dit wenst zullen wij uw naam vermelden als ontdekker in berichtgeving over het gemelde probleem.
 • Wij proberen alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ook worden wij graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. Als dank voor uw hulp ontvangt u van ons een attentie.